Bolniška odsotnost in prebivališče bolnika

Service.

Na bolniški odsotnosti zdravnik vpiše naslovne podatke zavarovane osebe, ki se, kot je razvidno iz samega obrazca, razumejo kot naslov bivanja v času nezmožnosti za delo. Ne sovpada vedno z naslovom pacientovega prebivališča. Ali je bolniška odsotnost vedno pravilno izdana?

Bolniška odsotnost – kateri naslov morate navesti?

Kraj bivanja bolne osebe na bolniški ne smemo enačiti s prijavo za stalno ali začasno prebivališče. Kraj bivanja, ki je naveden na bolniški odsotnosti, je dejanski kraj bivanja, ne glede na to, ali izhaja iz prijave za stalno ali začasno prebivališče. Delodajalec mora biti obveščen o tem, kje je njegov delavec v času razglašene nezmožnosti za delo.

Kraj bivanja je naveden v samem zdravniškem potrdilu ZUS e-ZLA v poljih, ki se nanašajo na naslov zavarovanca (točke 7-11) in ni nujno, da je enak naslovu prijavljenega prebivališča ali naslovu prebivališča. Zgodi se, da zavarovanci, ki potrebujejo oskrbo drugih ljudi, v času bolniške odsotnosti živijo pri nekom, ki jim lahko to oskrbo zagotovi.

Naslov svojega bivanja v času nezmožnosti za delo mora zavarovanec posredovati zdravniku ob izdaji bolniške.

Primer 1.

Zaposleni živi v Varšavi, dela tukaj in je prijavljen. Zbolel je in zdravnik je priporočil, naj je doma še ena oseba za pomoč. V tej situaciji je zaposleni navedel naslov svojega bivanja v Krakovu, kjer živi njegova družina, medtem ko je bil bolan. Če želi delodajalec preveriti, ali delavec spoštuje zdravnikova navodila in ali bolniško izrablja po predvidevanjih, naj delavca preveri na naslovu, ki je naveden na bolniški.

Če se pacientov kraj bivanja med bolniškim dopustom spremeni, je zavarovanec dolžan o tem obvestiti delodajalca in ZUS v 3 dneh od nastanka te okoliščine.

Nadzor pravilne uporabe bolniške odsotnosti

Delodajalec in Zavod za socialno zavarovanje imata pravico preveriti pravilnost potrdila o začasni nezmožnosti za delo zaradi bolezni in pravilnost izdaje zdravniškega potrdila.

Navedba pravilnega naslova prebivališča v času prijavljene nezmožnosti je med drugim namenjena omogočanje nadzora pravilne uporabe bolniških listov.

Če delodajalec sumi, da delavec izrablja bolniško odsotnost na način, ki ni v skladu z namenom uporabe, lahko opravi inšpekcijski nadzor. Takšen nadzor obsega obisk zaposlenega v kraju stalnega ali bivanja v času bolezni.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Pravilnost porabe bolniške preveri pooblaščeni plačnik prispevkov oziroma Zavod za socialno zavarovanje na navedenem naslovu. Če se ugotovi, da zavarovanec v času nezmožnosti, razglašene z danim zdravniškim spričevalom ZUS e-ZLA, opravlja plačano delo ali uporablja bolniško odsotnost na način, ki ni skladen z njegovim namenom, kar bo potrjeno v poinšpekcijskem poročilu, ali izgubi pravico do bolniškega nadomestila za celotno obdobje tega odpusta.

ZUS pošlje tudi zahtevo na naslov prebivališča zavarovanca, ki je naveden v zdravniškem potrdilu ZUS e-ZLA, ob povratnem potrdilu o prejemu zahtevo za preverjanje pravilnosti prijave začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni in izdaje zdravniških potrdil.

Odsotnost iz kraja prebivališča ali bivanja v času inšpekcijskega pregleda

Odsotnost iz kraja bivališča ali bivanja v času inšpekcijskega pregleda se lahko šteje za nepravilno izrabo bolniške odsotnosti z dela. V takem primeru se od zavarovanca zahteva pojasnila. V primeru zavrnitve pojasnil o razlogu za odsotnost od doma med pregledom ali nepojasnitve v predpisanem roku, se šteje, da je bolniška odsotnost uporabljena v nasprotju s svojim namenom. Če torej zavarovanec po izdani bolniški odsotnosti spremeni prebivališče, je treba o tem obvestiti zavezanca (delodajalca) oziroma Zavod za socialno zavarovanje, ko je izplačevalec nadomestila.