Porodniški dodatek v času porodniškega dopusta

Service.

V letu 2016 je prišlo do številnih sprememb glede dopustov, odobrenih zaradi rojstva ali posvojitve otroka. Novopečeni starši lahko vzamejo dva dopusta - porodniški in starševski. Se bo porodniški dodatek znižal za znesek dodatnega porodniškega dopusta, ki ni več v predpisih? Spodaj odgovorimo, kako je bila ta težava rešena.

Dodatni porodniški dopust in novi predpisi

Vsekakor nekatere skrbi, da se bo skrajšalo obdobje izrabe starševskega dopusta in s tem obdobje izplačila porodniškega dodatka. Zaradi novih predpisov pa lahko te liste še vedno uporabljate 52 tednov. Kako je to mogoče? Dodatni porodniški dopust je bil formalno umaknjen iz delovnega zakonika, saj je bil vključen v starševski dopust, ki je podaljšal dolžino tega dopusta.

Obdobje izplačila dodatka v času starševskega dopusta

Zavarovanec, ki je otroka rodil ali vzel v vzgojo do 7. leta starosti, in v primeru otroka, za katerega je bila odločena odložitev obveznega izobraževanja do 10. leta:

 • da bi ga posvojil in pri sodišču vložil zahtevo za začetek posvojitvenega postopka,

 • ali je takega otroka posvojil kot del rejniške družine, razen poklicne rejniške družine, ki z otrokom ni v sorodu,

bi lahko izkoristili dodatni porodniški dopust za:

 • 6 tednov - če se je rodil ali posvojil en otrok,

 • 8 tednov - če se je rodil ali posvojil več otrok.

Zato se je starševski dopust povečal za to dimenzijo, ki trenutno znaša:

 • 32 tednov oz

 • 34 tednov,

odvisno od tega, koliko otrok se je rodilo v enem porodu oziroma koliko jih je bilo hkrati posvojenih v vzgojo.

Oče otroka in porodniški dodatek, izplačan med starševskim dopustom

Porodniški dodatek za čas starševskega dopusta se lahko izplača tudi zavarovanemu očetu otroka, če:

 • je zavarovana mati otroka odvzela preostanek materinskega dodatka, potem ko ga je uporabljala najmanj 14 tednov po porodu,

 • otrokova mati ima potrdilo o nezmožnosti za samostojno življenje - potem se dopust lahko prevzame po 8 tednih.

Porodniški dodatek – kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za prejemanje?

Pogoj za izplačilo dodatka za čas starševskega dopusta je v prvi vrsti obveznost prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter da zavarovanec oziroma zavarovanec pred izrabo tega dopusta pri izplačevalcu nadomestila vloži ustrezno vlogo.

Prejemanje porodniškega dodatka in delo v času starševskega dopusta

Delavec ali delavec na starševskem dopustu ga lahko kombinira z delom, vendar ne več kot polovico polnega delovnega časa. Vendar se potem znesek porodniškega dodatka zmanjša sorazmerno z delovnim časom, v katerem delavka oziroma delavec dela med izrabo starševskega dopusta.

Pomembno!

Načelo zaposlitve samo s polovičnim delovnim časom velja samo za zaposlene in ne velja za druge zavarovance, torej osebe, ki vodijo podjetje ali izvajalce.

Višina, v kateri se bo nadomestilo za materinstvo izločilo za čas starševskega dopusta, je odvisno predvsem od dneva, ko je bila vložena prošnja za starševski dopust. Če je bila predložena najkasneje 21 dni po porodu, potem 80 % osnove za izračun dodatka za celotno obdobje dopusta v zvezi s starševstvom. Če pa starš ni pravočasno zaprosil za starševski dopust, zapade dodatek v višini:

 • 100 % za čas porodniškega dopusta

 • 100 % za prvih 6 tednov starševskega dopusta (tj. dodaten porodniški dopust je vključen)

 • 60 % za preostanek starševskega dopusta.

Zato formalna izključitev dodatnega porodniškega dopusta iz delovne zakonodaje staršem ne povzroča škode.