Likvidacijski popis v podjetju in DDV

Davek Na Storitve

Likvidacija podjetja zahteva izpolnitev določenih obveznosti. Podjetnik, ki razgradi podjetje, se mora med drugim spomniti, ob predložitvi obrazca CEIDG-1 na občinski urad. Davčni zavezanec, ki je aktivni zavezanec za DDV, mora davčnemu uradu poleg tega ne pozabiti predložiti DDV-Z deklaracije, ki obvešča o prenehanju obdavčljive dejavnosti. Pri likvidaciji podjetja je treba pripraviti likvidacijski popis.

Likvidacija poslovanja in DDV

V primeru likvidacije poslovanja družbe ali prenehanja dejavnosti s strani fizične osebe, po čl. 14 sek. 1 in sek. 4. Zakona o DDV je DDV predmet blaga lastne proizvodnje in blaga, ki po nakupu ni bilo predmet dobave, za katerega je bil zavezanec upravičen do odbitka vstopnega davka.

Fizični inventar na dan likvidacije podjetja

Na dan likvidacije dejavnosti mora podjetnik pripraviti likvidacijski popis, to je fizični popis premoženja. Zakon o DDV v tem primeru obravnava material, blago in osnovna sredstva na enak način. Zato mora likvidacijski popis obsegati komercialno blago, material, izgube ter osnovna sredstva in opremo, pri nakupu katerih je bil zavezanec upravičen do odbitka DDV.

Pri izdelavi likvidacijskega popisa ni pomembno, da so nekatera osnovna sredstva že amortizirana.Za namene likvidacijskega popisa se vrednotijo ​​tako delno kot v celoti amortizirana sredstva.

Vsa sredstva, ki bi morala biti vključena v fizični inventar na dan likvidacije podjetja, se vrednotijo ​​po tržni vrednosti. Izjema so lahko materiali in blago, katerih cena se od dneva nakupa ni spremenila. V tem primeru se lahko vrednoti po nabavni (nabavni) ceni.

Znesek dolgovanega davka je zavezanec dolžan vključiti v datoteko JPK_V7, oddano za zadnji mesec poslovanja. Davčni urad ne bi smel biti obveščen o nameri izdelave fizičnega popisa.

Po pripravi likvidacijskega fizičnega popisa je treba davčnemu uradu posredovati naslednje podatke:

  • fizični inventar,
  • vrednost, določena na njegovi podlagi,
  • znesek dolgovanega davka.

Kako se izogniti plačilu DDV na likvidacijski popis?

Če davčni zavezanec pred dejansko likvidacijo podjetja proda vsa sredstva, ki so predmet fizične inventure, bo likvidacijski popis enak 0 PLN in dolgovani davek ne bo nastal. V primeru preprodaje osnovnih sredstev se DDV obračuna na ceno, za katero je bila nepremičnina dejansko prodana. Ob upoštevanju porabe osnovnega sredstva bo prodajna cena zagotovo nižja od nabavne. Posledično bo podjetnik plačal nižji DDV kot v primeru izkazovanja določene komponente v likvidacijskem popisu.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Uvedba likvidacijskega popisa v sistem wfirma.pl

V sistemu wfirma.pl je možno vpisati vrednost likvidacijskega popisa, tako da se vključi v datoteko JPK_V7 za ustrezno obdobje. V ta namen je treba vrednost DDV, ki izhaja iz popisa, vpisati v sistem preko zavihka EVIDENCIJA »PRODAJNI DDV REGISTAR» DODAJ VNOS. V polju KUPEC izberite možnost BREZ IZVAJALCA in vnesite številko in datum fizičnega popisa. Nato v zavihku NAPREDNO izberemo možnost LIKVIDACIJSKO JEDRO NARAVE in v polje DAVČNA OBVEZNOST vpišemo vrednost DDV, ki izhaja iz popisa.