Način odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ​​pravica do nadomestila za brezposelnost

Service.

Ali ste vedeli, da sta odpoved pogodbe o zaposlitvi in ​​nadomestilo za primer brezposelnosti neločljivo povezani? Pravica do nadomestila za brezposelnost je odvisna od načina odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Predpisi dovoljujejo odpoved delovnega razmerja na podlagi odpovednega roka, dogovora strank in po krivdi delavca.

Odpoved pogodbe in pravica do nadomestila za brezposelnost

V skladu s čl. 75 sek. 1. Zakona o spodbujanju zaposlovanja in zavodih za trg dela pravica do nadomestila za brezposelnost nima brezposelna oseba, ki je prenehala delovno razmerje ali delovno razmerje z odpovednim rokom v 6 mesecih pred prijavo na Pokrajinski urad za delo. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je treba razumeti kot enostranski pravni akt, ki ima za posledico odpoved pogodbe po poteku odpovednega roka in po poteku odpovednega roka. Pomembno je, da mora odpuščanje izhajati iz delavca.

Primer 1.

Delavec je 1. aprila 2021 brez odpovednega roka odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec storil hujšo kršitev osnovnih obveznosti do delavca – delavcu ni izplačal osebnega prejemka. Delavec je pisno odpovedal pogodbo.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi z izjavo delavca brez spoštovanja odpovednega roka mu ne sme odvzeti pravice do nadomestila. Ta vrsta odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni enaka odpovedi delovnega razmerja z odpovednim rokom delavca.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca brez odpovednega roka delavcu ne odvzame pravice do uveljavljanja nadomestila za brezposelnost.

Brezposelna oseba s prenehanjem delovnega razmerja z odpovedjo pogodbe z odpovednim rokom pridobi pravico do nadomestila za brezposelnost po 90 dneh.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - sporazum strank

Če je brezposelna oseba s sporazumom strank odpovedala delovno razmerje v 6 mesecih pred prijavo na Pokrajinski urad za delo, ne prejema nadomestila za brezposelnost. Odpoved delovnega razmerja po sporazumu strank velja za vsako pogodbo in nastopi v roku, določenem v pogodbi. Stranke lahko svobodno opredelijo ta pojem.

Tako v primeru, ko delavec delodajalcu predloži izjavo o pripravljenosti sporazumno odpovedati pogodbo z določenim datumom odpovedi, potem ne bo mogel uveljavljati pravice do nadomestila za brezposelnost. S sporazumno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi se po preteku 90 dni pridobi pravica do nadomestila za primer brezposelnosti.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi po krivdi delavca

Delavcu, ki je po svoji krivdi povzročil odpoved delovnega razmerja brez odpovedi, se po določbah Zakona o spodbujanju zaposlovanja in zavodov na trgu dela odvzame pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost. Predpisi omenjenega pravnega akta določajo, da je brezposelna oseba, ki je v obdobju 6 mesecev pred prijavo na zavod za zaposlovanje povzročila odpoved pogodbe o zaposlitvi po krivdi delavca brez odpovednega roka, upravičena do brezposelnosti. ugodnost šele po 180 dneh od dneva registracije (drugi odstavek 75. člena) 3. točka zakona). Poleg tega se za to obdobje skrajša obdobje izplačila nadomestila. Torej, če je upravičen do nadomestila za brezposelnost 6 mesecev, nadomestila za brezposelnost sploh ne bo prejemal.