Poroka in posodobitev podatkov

Service.

Poroka, elegantna slovesnost in potem medeni tedni ... No, res ne. Morda bo treba obiskati davčni urad. O posodobitvi osebnih podatkov podjetnika je treba obvestiti davčni urad v zakonsko določenem roku. Pomembno je, da obveznost predložitve sprememb v nasprotju s pričakovanji ne velja za ženske.

Poroka lahko pomeni spremembo priimka ali kraja bivanja in takšni podatki med drugim zanimajo davčni urad. Za nekatere davkoplačevalce lahko nesporočanje posodobitve osebnih podatkov povzroči celo prejem davčnega mandata. Potreba po hitrem poročanju o spremembah osebnih podatkov zavezanca velja predvsem za podjetnike, prej ali slej pa bodo o spremembah dolžni obvestiti tudi osebe, ki ne poslujejo.

Posodabljanje podatkov v davčnem uradu za osebe, ki ne poslujejo

Osebam, ki so vpisane v register PESEL, ki ne opravljajo dejavnosti, niso aktivni zavezanci za DDV in zavezanci ZUS, svojih podatkov, to je imena ali naslova prebivališča, na davčnem uradu ni treba nemudoma posodobiti. Sprememba imena se samodejno vpiše v register PESEL, pisarne pa imajo stalen dostop do spremenjenih podatkov. Spremembe imena torej ni treba prijaviti osebno. Ko pa gre za spremembo prebivališča, je urad o tem mogoče obvestiti ob oddaji letnega obračuna DDV.

Davkoplačevalcem seveda ni treba čakati na konec leta. Če želijo spremembe opraviti prej, morajo izpolniti obrazec ZAP-3. Na ta način lahko prijavijo spremembo kraja bivanja, pa tudi spremembo številke bančnega računa.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Podjetja morajo pohiteti

Ljudje, ki vodijo podjetje, nimajo druge izbire, kot da posodobijo svoje prebivališče v 7 dneh po tej spremembi. To velja tako za podjetnike, aktivne zavezance za DDV kot za zavezance ZUS. Trenutno se posodobitev podatkov poroča na enem obrazcu CEIDG-1, kjer je dovolj, da izberete le izbrana polja, ki so povezana s poljem za posodobitev, in jih dokončate z vnosom novih podatkov. Podjetnikom, ki so vpisani v CEIDG, ni treba posodabljati svojih podatkov v vsaki ustanovi posebej. Podatki, vneseni na podlagi vloge, poslane v centralni register, se samodejno prenesejo na davčne urade, zavode za socialno zavarovanje in tudi na Centralni statistični urad.

Obvestilo o spremembi prebivališča lahko vpliva na spremembo davčnega urada, pristojnega za zavezanca. To je eden od razlogov, zakaj morate svoje podatke posodobiti v enem tednu.

Spletni nasveti

Vodite podjetje in imate vprašanja?

Izkoristite strokovne nasvete Vodnika za podjetnike

Spletni nasveti za podjetja

Aktivni zavezanci za DDV, ki niso predmet vpisa v CEIDG, ter zavezanci davkov in prispevkov za socialno varnost, ki niso v centralnem registru, spremembo obvezno prijavijo tudi z izpolnitvijo aplikacije NIP-7.

Posodobitev podatkov – če tega ne storite, lahko pride do kazni

Če svojih podatkov ne posodabljate, na primer po poroki, se lahko izkaže za drago. Davčni uradi lahko davčnemu zavezancu naložijo davčno globo za storjeno zgoraj navedeno dejanje. Od podjetnika lahko zastopniki zahtevajo tudi posodobitev podatkov pod grožnjo izbrisa podjetja iz registra podjetnikov. Zato je vredno izpolniti pričakovanja davčnega urada in izpolniti obveznosti v zakonsko določenem roku, torej 7 dni od dneva spremembe podatkov.