SLIM DDV 2 - kakšne spremembe nas čakajo?

Spreminjanje Co-Velikosti

Pred nekaj meseci je bil razvit prvi paket SLIM DDV, ki podjetnikom olajša obračunavanje davka na blago in storitve. Začela so se predposvetovanja o naslednjem: SLIM DDV 2. Pripravljenih je bilo 15 novih poenostavitev. Predlagane rešitve izhajajo iz zahtev, ki jih trg postavlja prek aplikacije Glas davkoplačevalca in na srečanjih v seriji »Dialog s podjetji«.

Slim DDV 2 - kakšne so prednosti?

Zasnova paketa SLIM VAT 2 je sestavljena iz 15 novih rešitev. Prispevali naj bi k olajšanju obračuna DDV in pomagali odpraviti zastarele, nepotrebne in dolgotrajne obveznosti, ki so naložene podjetnikom. Zahvaljujoč njim je treba odpraviti nepotrebne formalnosti in izboljšati likvidnost podjetij, kar je še posebej pomembno v času pandemije. Predlagane poenostavitve so bile razdeljene na 5 področij:

  • enostavnejše izdajanje računov;

  • DDV - lažji promet nepremičnin;

  • prijazen odbitek DDV;

  • izboljšanje likvidnosti v SPM in razbremenitev slabih terjatev;

  • DDV v mednarodni trgovini – ugodnosti in pravna varnost.

SLIM DDV 2 - kakšne nove rešitve?

Zaradi informatizacije KAS so nekatere obstoječe naloge postale odveč. Osnutek paketa SLIM DDV 2 predvideva, da ne bo več treba navajati razloga za popravek računa. Načrtuje se tudi odstop od podvojenih računov oziroma podaljšanje možnosti izdaje računa s 30 na 60 dni pred dobavo blaga, izvedbo storitev ali prejemom akontacije. Namenjen je tudi povečanju fleksibilnosti uveljavljanja pravice do odbitka DDV. Paket SLIM DDV 2 vključuje tudi odpravo omejitev pri izdaji zbirnih korektivnih računov. Njihovo uporabo je treba omogočiti, na primer, ko davčni zavezanec odobri popust za posamezne dobave ali storitve. To bi moralo podjetnikom prihraniti čas. Načrtuje se, da bodo poenostavitve paketa SLIM DDV 2 na voljo tudi prevoznikom in osebam, ki potujejo z javnim prevozom. Trenutno je račun na primer železniške vozovnice, ki dokumentirajo potovanje več kot 50 km. V primeru krajše razdalje je treba za račun zahtevati na kiosku ali pri vozniku. Zahvaljujoč novim rešitvam naj bi ukinili omejitev kilometrov. Paket SLIM DDV 2 predvideva možnost odbitka DDV na krajših vožnjah, povezanih s podjetnikovo dejavnostjo. Projekt predvideva tudi spremembe za podjetja, ki uporabljajo mehanizem deljenih plačil. Uvede se možnost prenosa sredstev med DDV računi zavezancev, ki se vodijo pri različnih bankah. Prispevke KRUS-u bodo lahko podjetniki plačevali tudi z DDV računa. Druge spremembe, vključene v paket SLIM DDV 2, vključujejo: popolnejša nevtralnost pri obdavčitvi uvoza storitev, lažja izbira možnosti obdavčitve pri prometu z nepremičninami, lažji odbitek DDV za avtomobile, ki se uporabljajo za poslovno dejavnost, ureditev načina izvajanja popravkov v minus pri uvozu storitev in znotraj Skupnosti. pridobitev blaga in podaljšanje roka za koriščenje odpisa slabih dolgov z 2 na 3 leta.

Do 1. marca 2021 lahko svoje pripombe in mnenja o projektu posredujete na [email protected]