Osebni avto v podjetju in obračun DDV

Davek Na Storitve

Osebni avtomobil je osnovno prevozno sredstvo, ki ga v podjetju uporablja tako podjetnik sam kot njegovi zaposleni. Kako je treba odbiti DDV pri uporabi vozil, ki se uporabljajo izključno za poslovne namene in tako za poslovne kot zasebne namene? Odgovor v članku!

Osebni avtomobil - definicija

V skladu s čl. 5a točka 19a Zakona o dohodnini je osebni avtomobil motorno vozilo v smislu cestnoprometnih predpisov z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone, namenjeno za prevoz največ 9 oseb, vključno z voznik. Izjema je:

a) motorno vozilo z eno vrsto sedežev, ločeno od dela, namenjenega za prevoz blaga, s steno ali trajno pregrado:

 • razvrščeni na podlagi cestnoprometnih predpisov v naslednji podtip: večnamenski, kombi oz
 • z odprtim delom, namenjenim za prevoz tovora,

b) motorno vozilo z vozniško kabino z eno vrsto sedežev in karoserijo, namenjeno za prevoz tovora, kot konstrukcijsko ločenima elementoma vozila,

c) posebno vozilo, če je iz dokumentov, izdanih v skladu s cestnoprometnimi predpisi, razvidno, da je vozilo posebno vozilo in če so izpolnjeni tudi pogoji iz posebnih predpisov, določenih za naslednje namene:

 • električni/varilni agregat,
 • za vrtalna dela,
 • bager, bager-buldožer,
 • polnilec,
 • dvigalo za vzdrževalna in montažna dela,
 • avtodvigalo.

d) motorno vozilo iz čl. 86a odstavek 16. Zakona o davku na dodano vrednost (t.j. druga motorna vozila, navedena v predpisu, ki se štejejo za samo za zavezančevo dejavnost).

Osebni avtomobil v podjetju in polni odbitek DDV

V primeru osebnih avtomobilov, ki se uporabljajo samo za poslovne namene, imajo podjetniki pravico v celoti odbiti DDV od stroškov poslovanja in njihovega nakupa. Pogoj, ki mora biti izpolnjen, da se lahko odbije 100 % DDV na osebna vozila, je:

 • prijavo vozila na davčni urad na obrazcu DDV-26 (zavezancem, ki so že oddali vlogo, je ni treba obnavljati),
 • prevoženih kilometrov za namene DDV,
 • uvedba pravil uporabe vozila (npr. v obliki predpisov).

Od leta 2019 se evidenca prevoženih kilometrov vodi samo za namene DDV. Kilometrska razdalja za namene DDV je ukinjena, saj se od leta 2019 v stroške vštevajo stroški, povezani z delovanjem osebnega vozila, ki se uporablja v dejavnosti (pregledi, zavarovanje ali avtomobilski deli) v višini 20 % nastalih stroškov.

Primer 1.

Davčni zavezanec v svoji dejavnosti uporablja osebni službeni avtomobil, ki je vpisan kot osnovno sredstvo in je opredeljen kot uporabljen samo za namene, povezane s poslovno dejavnostjo, zato je bil prijavljen davčnemu uradu in zavezanec zadrži kilometrino za DDV. . Podjetje je uvedlo tudi predpise za njegovo uporabo.

Račun za stroške znaša 100 PLN neto, 23 PLN DDV, 123 PLN bruto. Ker davčni zavezanec izpolnjuje pogoje za odbitek 100 % DDV, lahko v register nakupov DDV vpiše davčno vrednost v višini 23 PLN.

Osebni avto v podjetju in 50% odbitek DDV

Osebni avtomobil, ki se uporablja za mešane namene, tako za podjetja kot za zasebne namene, daje davčnemu zavezancu pravico do 50-odstotnega odbitka DDV od obratovalnih stroškov in nakupa goriva.

V primeru mešane uporabe vozila zavezanec ni dolžan voditi evidence o prevoženih kilometrih vozila za namene DDV in prijaviti obliko uporabe vozila davčnemu uradu. Od leta 2019 lahko podjetnik v primeru mešane uporabe osnovnega sredstva (zasebnega in poslovnega) v davčne stroške vpiše le 75 % njihove vrednosti (preračunano na neto znesek iz računa, plus neodbitni DDV) .

Primer 2.

V svoji poslovni dejavnosti ima G. Jan v lasti službeno vozilo, ki se uporablja mešano. V okviru poti do izvajalca je g. Jan nabavil gorivo zavozilo. Račun znaša 200 PLN neto, 46 ​​PLN DDV, 246 PLN bruto.

Ker se osebni avtomobil uporablja mešano, ima g. Jan pravico do odbitka DDV v višini 50 % davka, prikazanega na računu, tj. znesek 23 PLN bo vpisan v DDV evidenco nakupov, medtem ko bo v davčno priznane stroške odhodek vključen v višini 75 % neto zneska + 50 % neodbitnega DDV, t.j.Znesek 167,25 PLN (200 PLN neto + 23 PLN brez odbitka DDV) bo prenesen na KPiR * 75%.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Osebni avtomobil v podjetju - obračunavanje stroškov poslovanja v sistemu wFirma.pl

Za knjiženje stroškov, ki nastanejo pri delovanju vozila v sistemu wFirma.pl, pojdite na zavihek IZDATKI »RAČUNOVODSTVO» DODAJ »RAČUN DDV, nato izpolnite obvezna polja v skladu z računom za nakup in izberite ustrezno VRSTO ODHODKA» GORIVO NAKUP ALI DRUGI POVEZANI STROŠKI S TEDNO UPORABO VOZILA in vozila, na katerega se strošek nanaša.

Po shranjevanju se izdatek avtomatsko vključi v KPiR v stolpcu 13 - drugi stroški in v DDV register nabav v skladu z veljavno zakonodajo.