Registracija samostojnega podjetnika v CEIDG ali v državni sodni register?

Service.

V poslovni praksi se zgodi, da lahko samostojnega podjetnika izvajalec zaprosi za številko KRS. V takem položaju je dvom - ali je podjetje, ki ga vodi fizična oseba, predmet vpisa v register podjetnikov, ki se vodi v Državnem sodnem registru?

Registracija samostojnega podjetnika

Osebe, ki se odločijo za odprtje samostojnega podjetnika, ga morajo vpisati v Centralni register in podatke o gospodarski dejavnosti - CEIDG. Za to se uporablja poseben obrazec CEIDG-1, v katerem so navedeni vsi pomembni podatki o podjetju, ki nastaja – ime, naslov, davčni obrazec itd. - in o njegovem lastniku.

Pomembno je, da je ta sklep hkrati:

 • prijava v državni uradni register subjektov nacionalnega gospodarstva (REGON),
 • vloga za identifikacijo ali posodobitev vodji davčnega urada (NIP),
 • izjavo o izbiri oblike obdavčitve z dohodnino,
 • prijavo ali spremembo obvestila zavezanca za prispevke Zavodu za socialno zavarovanje,
 • izjavo o stalnem socialnem zavarovanju za kmete.

Pomembno!

Z 30. aprilom 2018 bodo začele veljati določbe, ki podjetje oprostijo obveznosti registracije dejavnosti, če prihodki iz te dejavnosti v nobenem mesecu ne presegajo 50 % minimalne plače. Potem se taka dejavnost ne bo štela za gospodarsko dejavnost, zaradi česar je ne bo treba registrirati pri CEiDG.

Ali je samostojni podjetnik predmet vpisa v državni sodni register?

Državni sodni register, torej državni sodni register, je državni register, ki ga vodijo gospodarski oddelki okrožnih sodišč, v katerega se vpisujejo različni subjekti. Razdeljen je na tri dele:

 • register podjetij,
 • register društev, drugih družbenih in strokovnih organizacij, ustanov in javnih zdravstvenih zavodov,
 • Register insolventnih dolžnikov.

Ali je v zvezi z navedenim za registracijo samostojnega podjetnika potreben vpis v register podjetnikov v Državnem sodnem registru?

V skladu z besedilom Zakona o Državnem sodnem registru z dne 20. avgusta 1997 se predpisi o registru podjetnikov uporabljajo za:

 • generalna partnerstva,
 • evropska gospodarska interesna združenja,
 • partnerska podjetja,
 • komanditne družbe,
 • komanditne družbe,
 • družbe z omejeno odgovornostjo,
 • delniške družbe,
 • evropska podjetja,
 • zadruge,
 • evropske zadruge,
 • podjetja v državni lasti,
 • raziskovalni inštituti,
 • podjetniki, določeni v določbah o načelih opravljanja dejavnosti malega obsega na ozemlju Republike Poljske s strani tujih pravnih in fizičnih oseb, v nadaljnjem besedilu "tuja podjetja",
 • vzajemne zavarovalnice,
 • vzajemne pozavarovalnice,
 • druge pravne osebe, če opravljajo gospodarsko dejavnost in so predmet vpisa v register iz čl. 1 klavzula 2 točka 2,
 • podružnice tujih podjetnikov, ki delujejo na ozemlju Republike Poljske,
 • glavne podružnice tujih zavarovalnic,
 • glavne podružnice tujih pozavarovalnic,
 • institucije proračunskega gospodarstva.

Kot vidite, registracija samostojnega podjetnika ni predmet vpisa v register podjetnikov v Državnem sodnem registru, temveč le v CEIDG. Zato takšno podjetje ne bo imelo KRS številke.