Obdavčitev subvencij DDV

Davek Na Storitve

Ste pridobili subvencijo in ne veste, kako jo poravnati? Ali je treba premoženje obdavčiti z davkom na dodano vrednost? Ugotovite, ali morate prejete subvencije vključiti v svojo davčno osnovo za DDV.

davčna osnova za DDV

Pravilna razvrstitev subvencije bo omogočila ugotoviti, ali je predmet davka na blago in storitve. Na splošno je vsaka subvencija ali subvencija predmet DDV, če vpliva na ceno blaga in storitev. Ta vprašanja ureja Zakon o davku na blago in storitve. V skladu s čl. 29a odstavek. 1. zakona je osnova za DDV vse, kar se lahko šteje za plačilo, ki ga je dobavitelj blaga ali izvajalec storitve prejel ali naj bi prejel od kupca, prejemnika ali tretje osebe.

Zakon tudi izrecno določa, da je treba subvencije, subvencije in druge subvencije podobne narave, ki neposredno vplivajo na ceno blaga in storitev, vštevati v davčno osnovo za DDV. Upoštevajte pa, da niso vse subvencije predmet DDV. V davčno osnovo se vštevajo samo subvencije, ki neposredno vplivajo na ceno blaga ali storitve. Vsakič bo izhajal iz pogojev za dodelitev sredstev, ki bodo v določeni obliki oblikovali cilje dotacije.

Primer 1.

Če se dotacija dodeli kot na primer pokritje dela cene določene storitve ali kot nadomestilo za opravljanje določene storitve po znižanih cenah, takšni ukrepi povečajo davčno osnovo za DDV.

Vračilo davka na dodano vrednost in subvencije

Dodelitev subvencije je pogosto povezana z izpolnjevanjem številnih obveznosti s strani podjetnika. Včasih ne izpolnjuje zahtev. Če zavezanec ne bo izpolnil postavljenih pogojev, bo moral subvencijo vrniti. Kaj bo potem z DDV? Če je bila subvencija prikazana kot promet, bo moral podjetnik popraviti obračun DDV. Povračilo subvencije mora biti dokumentirano z internim računom.

Začetna subvencija in DDV

Dotacija za ustanovitev podjetja se imenuje namenska nepovratna sredstva. Ni predmet davka na blago in storitve. Po pogojih pogodbe je takšna subvencija namenjena nakupu osnovnih sredstev, izboljšanju delovnih pogojev in ustvarjanju novih delovnih mest. Nima neposrednega vpliva na ceno blaga in storitev, ki jih opravlja davčni zavezanec.

Subvencija stroškov in DDV

Situacija pri subvencioniranju stroškov je podobna kot pri predmetni subvenciji. Takšno stališče je potrdil direktor davčne zbornice v Bydgoszczu v posamični sodbi, izdani 27. marca 2014 (sklicna številka ITPP2 / 443-98 / 14 / EB). V oddani vlogi je društvo navedlo, da prejema sredstva s strani PFRON, iz katerih krije stroške oseb, ki izvajajo specialistične pouk in vodenje projektov, ter stroške najema rehabilitacijske sobe. Direktor Davčne zbornice je v odgovoru na zahtevo jasno povedal, da tovrstna subvencija ni predmet DDV.

Skratka, za ugotavljanje, ali sredstva, prejeta iz subvencij, povečujejo davčno osnovo, je pomembno, ali neposredno vplivajo na prodajno ceno. To pa bo vsakič posledica podrobnih pogojev za njihovo dodelitev, ki nakazujejo cilje sofinanciranja, ki se izvajajo v posameznem podjetju.