Odbitek DDV za avtomobile od 01.04.2014

Davek Na Storitve

Spremembe obsega odbitka DDV pri nakupu vozil in stroškov v zvezi z njihovim delovanjem, ki so začele veljati 1. aprila 2014, poudarjajo razlikovanje med avtomobili, ki se uporabljajo izključno v poslovne namene, in tistimi, ki se uporabljajo tudi zasebno. Izkazalo se je, da se mnogim podjetnikom zdi odločitev, v katero skupino naj razvrstijo svoje vozilo, morda težja, kot so sprva domnevali. V nadaljevanju predstavljamo kratek vodnik po spremembah davka na blago in storitve, ki vam bo pomagal pravilno obračunati DDV na avtomobile po 1. aprilu 2014.

Tri skupine vozil od 1. aprila

Od 1. aprila 2014 so v zvezi z novelo zakona o DDV avtomobili, ki jih uporabljajo podjetniki, razdeljeni v tri skupine:

 • skupina I - vozila, od katerih lahko zavezanec odbije 100 % DDV brez potrebe po dokazovanju, da se uporablja samo v poslovanju,

 • skupina II - vozila, od katerih bo zavezanec odštel 100 odstotkov DDV in ki zahtevajo izpolnjevanje več dodatnih pogojev za dokaz, da avtomobila sploh ni mogoče uporabiti za druge namene kot za poslovne namene,

 • skupina III - vozila, ki so upravičena do odbitka v višini 50 odstotkov DDV, za katere zavezanec vnaprej domneva, da jih je mogoče uporabiti za druge namene in dejavnosti (pri tem podjetnikom niso naložene dodatne obveznosti poročanja ali registracije).

Glede skupine I - ali ji dano vozilo pripada, je odvisno od njegovih tehničnih parametrov in dokumentov oziroma certifikatov, ki jih potrjujejo (podrobneje si jih bomo ogledali v nadaljevanju članka). Skupini II in III pa sodijo enake kategorije vozil, zato je odvisno od odločitve zavezanca samega, v katero kategorijo naj se določen avtomobil uvrsti.

Avtomobili iz skupine I - 100% odbitek DDV brez dodatnih obveznosti

V noveli zakona o DDV so navedena vozila, ki se zaradi svoje zasnove ne morejo uporabljati za druge namene kot za poslovne namene. V skladu s tem, da bi odšteli 100 odstotkov. davka na blago in storitve pri nabavi teh avtomobilov ter obratovalnih stroškov, zavezancu ni treba izpolnjevati nobenih dodatnih registracijskih ali registracijskih obveznosti. Pomembno je le, da ima med drugim dokumente in potrdila glede pridobljenih tehničnih parametrov avtomobila z okrajne postaje za pregled vozil.

Spodaj je tabela, v kateri so navedena vozila iz skupine I in pravica do odbitka DDV pri njihovem nakupu, obratovalnih stroških in goriva.

Vozilo

Zahtevani parametri

Odbitek DDV ob nakupu

Odbitek DDV na stroške - servis, deli, avtopralnica

Odbitek DDV na gorivo

Tovornjak

bruto teža vozila nad 3,5 tone

100%

100%

100%

Motorna vozila vrste:

kombi

b) večopravilnost

c) z odprtim nakladalnim delom

 • ena vrsta sedežev, ločena s trajno pregrado

 • potrdilo, ki ga izda okrajna postaja za pregled vozil

 • pripis v potrdilu o registraciji

100%

100%

100%

Motorna vozila, razen osebnih avtomobilov

 • voznikova kabina z eno vrsto sedežev

 • karoserija, namenjena za prevoz tovora

 • potrdilo, ki ga izda okrajna postaja za pregled vozil

 • pripis v potrdilu o registraciji

100%

100%

100%

posebna vozila:

a) električni/varilni agregat,

b) za vrtalna dela,

c) bager, bager-buldožer,

d) polnilec,

e) dvigalo za vzdrževalna in montažna dela,

f) avtodvigalo

v skladu z zahtevami Zakona o cestnem prometu, potrjeno v dokumentaciji vozila

100%

100%

100%

Moped

 • dve ali 3 kolesa

 • motor z notranjim zgorevanjem s prostornino prostornine do 50cc oz

 • v elektromotor z močjo do 4 kW

 • hitrost vožnje omejena na 45 km/h

100%

100%

100%

Pozorni je treba biti tudi na še eno »podskupino« avtomobilov, od katere lahko zavezanec odšteje 100 odstotkov. DDV. Govorimo o vozilih, ki jih podjetnik kupi z namenom:

 • nadaljnja prodaja,
 • prodajo, v primeru vozil, ki jih je izdelal davčni zavezanec,
 • izročitev v plačano uporabo na podlagi najemne, zakupne, zakupne ali druge podobne pogodbe

- če je nadaljnja prodaja, prodaja ali odplačna uporaba teh vozil predmet dejavnosti zavezanca.

Avtomobili iz skupine II - 100% odbitek DDV ob izpolnitvi dodatnih obveznosti

Skupini II in III sodijo vozila, ki so si po tehničnih parametrih enaka. Zavezanec sam odloča, v katero vozilo bo razvrščeno vozilo, tako da navede, ali se bo avtomobil uporabljal izključno v poslovne namene ali tudi zasebno. Vozila iz skupine II, torej samo "podjetniška", dajejo pravico do 100-odstotnega odbitka. zagotovljen DDV:

 • predložitev obrazca DDV-26 na urad,
 • vodenje podrobnega testa prevoženih kilometrov za namene DDV,
 • določitev natančnih pravil uporabe vozila v podjetju (npr. z oblikovanjem predpisov).

Zahvaljujoč vsem tem ukrepom bo podjetnik lahko dokazal, da se vozilo uporablja izključno v poslovnih dejavnostih. Pomembno pa je, kot so pojasnili na ministrstvu, priznati, da je treba izključiti celo morebitno uporabo vozila za namene, ki niso povezani s podjetjem, ki ga vodi. V zvezi z navedenim se pojavljajo dvomi davčnih organov glede upravičenosti odbitka 100 odstotkov. DDV na avtomobil, ki je uvrščen v skupino II, lahko nastane, na primer, ko podjetnik posluje v lastnem stanovanju in ima v lasti en avtomobil, ki je v njegovem podjetju osnovno sredstvo.

Priporočamo

WNT - prepozno prejet račun in DDV 2014

Spodaj je razpredelnica, v kateri so navedena vozila skupine II in razpoložljivi odbitek vstopnega DDV od njihove nabave, obratovalni stroški in gorivo.

Vozilo

Dodatni parametri

Odbitek DDV pri nakupu avtomobila

Odbitek DDV na stroške - servis, deli, avtopralnica

Odbitek DDV na gorivo

Avto

bruto teža vozila manj kot 3,5 tone

100%

100%

 

100%

 

Motorno kolo, skuter

 • motor z notranjim zgorevanjem s prostornino cilindra več kot 50 cm3,

 • dvokolesni ali s stransko prikolico - večtirni,

100%

100%

 

100%

 

Avtomobilsko vozilo

 • število sedežev (sedežev), vključno z voznikovim sedežem, je:

 • a) 1 - če je največja nosilnost enaka ali večja od 425 kg,

 • b) 2 - če je največja nosilnost enaka ali večja od 493 kg,

 • c) 3 ali več - če je največja nosilnost enaka ali večja od 500 kg;

 • potrdilo o odobritvi

100%

 

100%

100%

 

Avtomobilsko vozilo

število sedežev (sedežev), vključno z voznikovim sedežem, je:

a) 1 - če je največja nosilnost manjša od 425 kg,

b) 2 - če je največja nosilnost manjša od 493 kg,

c) 3 ali več - če je največja nosilnost manjša od 500 kg;

100%

 

100%

100%

 

Druga motorna vozila,

ki ne izpolnjujejo parametrov iz čl. 86a odstavek 9 in jih ni mogoče opredeliti kot strukturno namenjene samo za poslovne namene

bruto teža vozila manj kot 3,5 tone

100%

 

100%

100%

 

Avtomobili iz skupine III - 50% odbitek DDV brez dodatnih obveznosti

Podjetnik se lahko tudi odpove pravici do 100-odstotnega odbitka. DDV za 50%Razlogov je lahko veliko – davkoplačevalci se lahko bojijo pretirane birokracije in pristopa davčnih uradov k novim predpisom.

V tem primeru je treba avto uvrstiti v III skupino avtomobilov. Pomembno je, da preostalih (ne odštetih) 50 odstotkov. DDV bo praviloma davčno priznan strošek (tj. bo vključen v izračun akontacije dohodnine). Kot je navedeno v čl. 23 sek. 1. odstavek 43 je strošek davka: vstopni davek

Spletni nasveti

Vodite podjetje in imate vprašanja?

Izkoristite strokovne nasvete Vodnika za podjetnike

Spletni nasveti za podjetja

(...) - v delu, kjer zavezanec v skladu z določbami o davku na blago in storitve ni upravičen do znižanja zneska ali vračila razlike davka na blago in storitve - če je vstopni davek na blago in storitve ne povečuje vrednosti osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva in prav.

V spodnji tabeli so navedeni avtomobili, ki dajejo pravico do 50-odstotnega odbitka. DDV na njihove nabavne in obratovalne stroške. Posebno pozornost je treba nameniti neobstoju pravice do odbitka DDV na računih, ki dokumentirajo nakup goriva za tovrstna vozila do 30. junija 2015).

Vozilo

Dodatni parametri

Odbitek DDV pri nakupu avtomobila

Odbitek DDV na stroške - servis, deli, avtopralnica

Odbitek DDV na gorivo od 01.04.2014

do 30.6.2015

Odbitek DDV na gorivo po 1. juliju 2015

Avto

bruto teža vozila manj kot 3,5 tone

50%

50%

 

Pomanjkanje

 

50%

 

Motorno kolo, skuter

 • motor z notranjim zgorevanjem s prostornino cilindra več kot 50 cm3,

 • dvokolesni ali s stransko prikolico - večtirni,

50%

50%

Pomanjkanje

 

50%

 

Avtomobilsko vozilo

 • število sedežev (sedežev), vključno z voznikovim sedežem, je:

 • a) 1 - če je največja nosilnost enaka ali večja od 425 kg,

 • b) 2 - če je največja nosilnost enaka ali večja od 493 kg,

 • c) 3 ali več - če je največja nosilnost enaka ali večja od 500 kg;

 • potrdilo o odobritvi

50%

 

50%

50%

 

50%

 

Avtomobilsko vozilo

-število sedežev (sedežev), vključno z voznikovim sedežem, je:

a) 1 - če je največja nosilnost manjša od 425 kg,

b) 2 - če je največja nosilnost manjša od 493 kg,

c) 3 ali več - če je največja nosilnost manjša od 500 kg;

50%

 50%

Pomanjkanje

50%

Novela Zakona o DDV in z njo uvedene spremembe so pomembne za tako rekoč vse podjetnike, ki v svoji dejavnosti uporabljajo avtomobile. Zato naj se čim prej odločijo, v katero izmed obravnavanih skupin bodo vključili avtomobil, ki ga uporabljajo v svojem podjetju. Podjetniki bodo morali glede na kvalifikacije določenega vozila:

Spletni nasveti

Vodite podjetje in imate vprašanja?

Izkoristite strokovne nasvete Vodnika za podjetnike

Spletni nasveti za podjetja

 • zagotoviti, da so tehnični pregledi ažurni (če vozila zaradi zasnove ni mogoče uporabiti za druge namene kot tiste, ki so povezani z dejavnostjo),
 • prijaviti avto v pisarno in hraniti kilometrino za namene DDV (če se bo vaš avto uporabljal samo za poslovne namene),
 • ne pozabite spremeniti pravil za odbitek DDV na obratovalne stroške (s 100 na 50 odstotkov), ko se odločite za uporabo avtomobila mešano.