Odbitek DDV na gorivo

Davek Na Storitve

Aktivni zavezanci za DDV so praviloma upravičeni do odbitka DDV od stroškov v zvezi z upravljanjem avtomobila, ki se uporablja v dejavnosti. Znesek DDV na računih v zvezi s trenutno uporabo vozila, ki ga ima podjetnik pravico odbiti, je odvisen od namena uporabe avtomobila. V primeru avtomobila, ki se uporablja za mešane namene, ste od pripadajočih stroškov upravičeni do 50-odstotnega odbitka DDV.

Vendar to pravilo ne velja za nakup goriva. Do 30. junija 2015 velja popolna prepoved odbitka DDV na stroške goriva za avtomobile (brez potrdila o homologaciji), ki se uporabljajo tudi za druge namene kot za dejavnost. Stanje se bo spremenilo 1. julija 2015 – od takrat bo delni odbitek DDV pri nakupu goriva možen tudi za avtomobile z mešano rabo.

Pravila za odbitek DDV na stroške avtomobila

V skladu z veljavnimi predpisi lahko avtomobile, ki se uporabljajo v poslovnih dejavnostih, razdelimo v tri skupine:

  • vozila z možnostjo 100 % odbitka DDV zaradi konstrukcijskih značilnosti vozila (obveznost dodatnega tehničnega pregleda pri O.S.K.P.);

  • vozila s 100-odstotnim odbitkom, ki od davčnega zavezanca zahtevajo dokazilo, da avtomobila ni mogoče uporabljati za druge namene kot za poslovne namene;

  • vozila s 50-odstotnim odbitkom DDV (brez pravice do odbitka DDV na gorivo), pri čemer se vnaprej predvideva, da se lahko vozilo uporablja za druge namene kot za poslovne dejavnosti.

Za avtomobile, ki se uporabljajo izključno v poslovne namene, ni omejitev glede odbitka DDV od računov v zvezi z njihovo vsakodnevno uporabo. V tem primeru je zavezanec upravičen do 100-odstotnega odbitka DDV, tudi ko gre za stroške goriva. Omejitev se pojavlja za vozila, namenjena tako za poslovne kot zasebne namene. Za takšna vozila je praviloma do 30. junija 2015 prepovedano odbiti DDV od računov za nakup goriva. Izjema so le avtomobili, ki imajo homologacijski certifikat – danes je možen 50-odstotni odbitek DDV.

Odbitek DDV na gorivo od 1.7.2015.

S koncem junija ne bo več veljala omejitev odbitka DDV na stroške goriva za mešana vozila. To pomeni, da bodo podjetniki s 1. julijem 2015 imeli pravico do odbitka DDV za nakup goriva ne samo za avtomobile, ki so namenjeni izključno za poslovne namene (100 % odbitek), temveč tudi za vsa druga vozila, ki se uporabljajo v dejavnosti (50 % odbitek). ).).