Nova davčna olajšava za sistem e-TOLL

Davek Na Storitve

Ministrstvo za finance pripravlja osnutek novele zakona o DDV, s katerim se bodo izvajali predpisi EU v zvezi s paketom DDV za e-poslovanje. Novela predvideva novo davčno olajšavo za podjetja, ki imajo vozila opremljena z napravami, ki omogočajo cestninjenje v sistemu e-CETNIŠTVO. Za kaj bo namenjen novi davčni dobropis e-TOLL? Preverili smo!

Kaj je sistem e-TOLL?

Sistem e-TOLL se uporablja za pobiranje cestnine na avtocestah, hitrih cestah in državnih cestah, katerih odseki so cestninjeni.

Za kaj bo namenjen novi davčni dobropis e-TOLL?

Ministrstvo za finance je sprejelo spremembe osnutka novele Zakona o dohodnini, ki uvaja novo davčno olajšavo glede odbitka od prihodkov stroškov za opremljanje vozil z napravami OBU/ZSL, ki omogočajo pobiranje dajatev v sistemu.

Nova davčna olajšava e-TOLL bo odvisna od števila naprav za cestninjenje, ki jih imate. Ministrstvo za finance je sporočilo, da bo najvišji odbitek od dohodka znašal 500 PLN neto za vsako vozilo v lasti, ki je prevozilo trenutni cestninski odsek avtoceste, hitre ceste ali državne ceste, za katerega se je pristojbina pobrala elektronsko.

Nova davčna olajšava e-TOLL – kdaj bo začela veljati?

Trenutno je amandma k osnutku novih davčnih preferencialov sprejel odbor DZ za javne finance. Datum začetka veljavnosti pravilnika še ni znan.