Mali ZUS plus samo na podlagi obračunskih izjav - rok 10. ali 15. februar!

Spreminjanje Co-Velikosti

Leto 2021 je še eno leto, v katerem lahko podjetniki plačujejo nižje zavarovalne premije po t.i. mala ZUS plus olajšava, z drugimi besedami, lahko plačujejo prispevke od dohodkov. Da pa je to mogoče, je treba opraviti več formalnosti in to v zelo strogo zahtevanih rokih. Preverite!

Pogoji za koriščenje olajšave: mali ZUS plus

Majhno olajšavo ZUS plus načeloma lahko uporabljajo podjetniki, ki niso upravičeni do drugih olajšav (npr. preferenčnih prispevkov), torej so dolžni plačevati prispevke od polne osnove (t.i. veliki ZUS) in svojih dohodkov. v preteklem letu ni presegla 120 tisoč zlot. Predpisi seveda navajajo druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni in smo jih že večkrat opisali.

Podjetniki, ki izkoristijo to olajšavo, so osnovo za prispevke ZUS določili na podlagi višine dohodka v preteklem letu, upoštevajoč število dni poslovanja tudi v preteklem letu. Za izračun prispevne osnove se uporablja tudi zakonsko določen koeficient. Podjetnik obračunava premije za zavarovanje na podlagi tako ugotovljene prispevne osnove, ki jo je dolžan pravočasno plačati ZUS.

Mala prijava za davčno olajšavo ZUS plus

Da bi lahko izkoristili olajšavo dohodninskih prispevkov, pa je treba to dejstvo prijaviti Zavodu za socialno zavarovanje (ZUS) na ustreznih prijavnih izjavah. Zavarovana oseba naj se odjavi na izjavi ZUS ZWUA, nato pa zaprosi za zavarovanje na izjavi ZUS ZWUA. Zelo pomembno je poročanje s šifro naslova zavarovanja 05 90 ali 05 92 - pomenita majhen ZUS plus olajšava. Zavarovanec je dolžan prijaviti Zavodu za socialno zavarovanje praviloma v 7 dneh od dneva nastanka obveznosti oziroma spremembe plačila prispevkov. A podjetniki, ki želijo izkoristiti davčno olajšavo in ob prelomu leta preiti na mali ZUS plus, so imeli podaljšan čas do 31. januarja. Ker je bila leta 2021 nedelja 31. januar, je bil rok 1. februar. Oddaja prijavnih prijav na ZUS po tem datumu se ne bo upoštevala, torej podjetnik ne bo upravičen do davčne olajšave skozi vse leto.

Izjave o poravnavi

Če je podjetnik izpolnil vse roke za uveljavljanje olajšave male ZUS plus ali še naprej uporablja to olajšavo, je dolžan zavarovalnici pravočasno posredovati tudi obračunske izjave. Vsak zavezanec prispevka je praviloma dolžan ZUS-u vsak mesec oddati obračunsko izjavo ZUS DRA, in če je plačnik prispevkov tudi za druge osebe, potem v deklaracijo DRA sodijo tudi osebna poročila kot so ZUS RCA ali RZA in drugi.

Da bi izkoristili manjšo davčno olajšavo ZUS plus, poravnalne izjave ZUS DRA, del II (ali RCA del II) do 10. ali 15. februarja za januar 2021!

Podjetnik, ki je zaprosil za malo olajšavo ZUS plus, je dolžan ZUS za prvi mesec koriščenja te olajšave predložiti ZUS DRA in ZUS DRA obračunske izjave, del. II ali RCA del. II (če plačuje prispevke tudi drugim zavarovancem). V poročilih DRA / RCA, del II je treba prikazati višino prihodkov in prihodkov, doseženih v preteklem letu, ter ugotovljeno višino prispevne osnove ZUS za leto 2021. Ta poročila je treba oddati do 10. oziroma 15. (v primeru plačila prispevkov za druge zavarovance) dne naslednjega meseca po prejetju popusta. Če ustreznih poročil ne predložite pravočasno, lahko pride do zavrnitve vključitve v znižane prispevke.