Mikrofaktoring - način za povečanje likvidnosti mikropodjetij

Storitev

Dolgi plačilni roki na računih so še posebej moteči za mala podjetja, ki pogosto nimajo prihrankov. Mikrofaktoring je bil ustvarjen z mislijo nanje. Za kaj gre pri tej storitvi in ​​kako povečuje finančno likvidnost najmanjših subjektov, ki delujejo na poljskem trgu?

Faktoring proti mikrofaktoringu

Izraza »faktoring« in »mikrofaktoring« sta med seboj tesno povezana, saj se nanašata na isti cilj – izboljšanje finančne likvidnosti podjetja. Faktoring je dobro poznan, a hermetičen produkt – na voljo je le največjim poslovnim subjektom, ki delujejo na trgu. Mikrofaktoring pa se je v ponudbi faktoring podjetij pojavil šele pred nekaj leti. Factorji so nato začeli iskati nove stranke, zaradi česar je nastala rešitev, namenjena mikro in malim podjetjem, torej tistim, katerih letni promet ne presega 1 milijona PLN.
Mikrofaktoring odgovarja na potrebe manjših poslovnih subjektov, ki zaradi zaostrenih zahtev dejavnikov doslej niso mogli uporabljati faktoringa. Ti so na primer vključevali potrebo po izpolnjevanju zahteve za minimalni promet v višini, na primer, 50.000 PLN.

Kaj je mikrofaktoring?

Mehanizem mikrofaktoringa je podoben faktoringu – storitev se zvodi na financiranje računov z odloženim plačilom s strani faktoring družbe. V transakciji sodelujejo trije subjekti:

  • faktorer - subjekt, ki je izdal račun za dobavljene izdelke ali storitve in čaka na plačilo,
  • faktor - faktoring družba, ki daje faktorerju del vrednosti zamrznjenih sredstev na neplačanih računih,
  • dolžnik - oseba ali podjetje, ki ji je bilo blago ali storitve dostavljeno in mora to plačati.

Pri uporabi mikrofaktoringa podjetniku ni treba čakati na denar od izvajalca – prejme ga v nekaj dneh od faktoring družbe.

Kako začeti uporabljati mikrofaktoring?

Na poljskem trgu je že vsaj ducat podjetij, ki ponujajo mikrofaktoring. Podjetnik, ki ga zanima delo s faktorjem, naj se pozanima o predlogih in nato zanje izbere najboljšega. Pri izbiri je treba upoštevati naslednje:

  • stroški - vsaka faktoring družba zaračunava provizijo, njena višina pa je odvisna od vsaj več dejavnikov, med drugim predvsem od višine prometa in števila financiranih računov,
  • obseg storitev - nekatere faktoring družbe strankam ponujajo tudi številne dodatne storitve, med drugim izterjave neplačanih terjatev,
  • kredibilnost faktoring družbe – dlje ko faktoring družba deluje na trgu, več izkušenj ima in več strank služi.

Zaradi ciljne skupine strank, ki jim je mikrofaktoring namenjen, faktoring podjetja uporabljajo poenostavljene postopke. Nekateri se celo odrečejo podpisu pogodbe z naročnikom.

Mikrofaktoring - ali je vredno uporabiti?

Kot vsaka rešitev ima tudi mikrofaktoring prednosti in slabosti. Podjetnik, ki uporablja mikrofaktoring, lahko računa, da bo denar za dobavljeno blago ali opravljeno storitev na njegovem računu v nekaj dneh od pošiljanja računa faktorju. Zahvaljujoč temu lahko svoje obveznosti poravnava sproti. Poleg tega lahko poveča svojo konkurenčnost na trgu tako, da izvajalcem ponudi daljše plačilne roke.
Za podjetnika sodelovanje s faktorjem pomeni tudi, da ni treba delegirati zaposlenih, katerih naloga bo izterjati neplačane zneske v roku. Tveganje, da izvajalec ne bo plačal računa, bo preneseno na faktoring družbo – njeni zaposleni bodo stopili v stik z izvajalcem, ki ne bo plačal.
Kljub številnim prednostim ima faktoring tudi slabosti. Za podjetnike je najpomembnejša potreba po plačilu provizije. Odvisno od pogojev, o katerih se izpogajajo na letni ravni, je to lahko precejšen znesek. Tudi zato je smiselno mikrofaktoringu pristopiti analitično in čim bolj natančno opredeliti morebitne koristi in izgube.