Omejitev oprostitve DDV in opravljanja storitev tujim izvajalcem

Davek Na Storitve

Davčni zavezanci, ki so upravičeni do subjektivne oprostitve plačila DDV, so dolžni paziti na obseg prodaje. Če je meja 200.000 PLN presežena, je obvezna registracija za DDV in obdavčitev prodaje s stopnjo DDV, ki ustreza določenemu izdelku. Katere transakcije se štejejo za omejitev oprostitve? Ali opravljanje storitev tujim izvajalcem vpliva na mejo oprostitve DDV? Odgovarjamo!

Oprostitev DDV zaradi omejitve 200.000 PLN - kdo jo lahko uporabi?

V skladu s čl. 113 odstavek. 1 Zakona o davku na dodano vrednost so davčni zavezanci, katerih skupna prodajna vrednost v preteklem davčnem letu ni presegla 200.000 PLN, upravičeni do oprostitve plačila DDV. Znesek DDV ni vključen v prodajni limit. Zato se pri izračunu limita predpostavlja neto znesek prodaje. Torej, če davčni zavezanec v preteklem letu ni dosegel prodaje v znesku, ki presega 200.000 PLN neto, ima pravico uveljaviti oprostitev DDV. Nato se za dokumentiranje transakcije izdajo računi brez DDV. Pri izdaji računov velja spomniti tudi, da v primeru koriščenja oprostitve zaradi ne preseganja omejitve prometa zavezanec ni dolžan na izdani prodajni listini vključiti pripis o pravni podlagi oprostitve DDV. . Več o tem si lahko preberete v članku: Podatki o podlagi oprostitve niso vedno obvezni na računu.

Kako določiti mejo oprostitve DDV - katere transakcije niso vključene v limit?

Davčni zavezanci se pogosto sprašujejo, kako izračunati mejni znesek, ki jim omogoča, da izkoristijo oprostitev DDV. Kot kaže, v tej situaciji niso upoštevane vse transakcije. V skladu s čl. 113 odstavek. 2 Zakona o DDV se do meje oprostitve DDV ne upoštevajo prodaje, ki se nanašajo na naslednje transakcije:

  • dobava blaga znotraj skupnosti (dostava blaga znotraj skupnosti);
  • prodaja po pošti z ozemlja države in znotraj ozemlja države;
  • plačana dobava komponent, ki so osnovna sredstva ali neopredmetena in pravna sredstva;
  • prodaje, za katere velja oprostitev DDV v skladu s čl. 43 sek. 1 ali predpisov, izdanih na podlagi čl. 82 sek. 3. Vendar pa obstajajo izjeme:
  • transakcije z nepremičninami;
  • zavarovalne storitve;
  • transakcije z valutami, bankovci in kovanci, ki se obravnavajo kot zakonito plačilno sredstvo (razen zbirateljskih bankovcev in kovancev), vključno s posredniškimi posli - čl. 43 sek. 1. 7. točka Zakona o DDV;
  • transakcije s čl. 43 sek. 12. točka (vključno s storitvami upravljanja investicijskih skladov, pokojninskimi programi za zaposlene v smislu določb o pokojninskih programih za zaposlene);
  • storitve, določene v čl. 43 sek. 1 točke 38-41 (vključno s storitvami zavarovanja in pozavarovanja ter posredništvom pri teh storitvah, storitvami dajanja kreditov in posojil)

- pod pogojem, da te dejavnosti niso pomožne dejavnosti.

Podrobne informacije o vrednostih, ki so vključene v mejo oprostitve DDV, so navedene v članku: Omejitev oprostitve DDV - 2020 Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Opravljanje storitev tujim izvajalcem in meja oprostitve DDV

Kot je navedeno v določbah zakona, nekatere dejavnosti niso vključene v mejo oprostitve plačila DDV. Ti med drugim vključujejo dostavo blaga v druge države članice Evropske unije. Kako pa naj to mejo izračuna zavezanec, ki opravlja storitve tujim subjektom? Ali je treba to prodajo všteti v mejo oprostitve?

Najprej je treba analizirati opredelitev prodaje po Zakonu o DDV. V skladu s čl. 2. točka 22. Zakona o DDV se pod pojmom prodaja razume:
"[...] dobava blaga proti plačilu in opravljanje storitev proti plačilu na ozemlju države, izvoz blaga in dobava blaga znotraj Skupnosti".

Zato je treba domnevati, da promet za opravljanje storitev tujim izvajalcem ni vključen v izračun omejitve oprostitve DDV, ker ta storitev ni obdavčena na Poljskem, temveč v državi kupca.

Potrditev navedenega je individualna razlaga direktorja Državne davčne informacije z dne 1. avgusta 2018, št. 0114-KDIP1-2.4012.460.2018.1.PC, v kateri beremo:„[...] do vrednosti omejitve oprostitve iz čl. 113 odstavek. 1. zakona, ne smejo vključevati zneskov za opravljanje storitev, ki so po čl. 28e zakona niso zavezani davku na blago in storitve na ozemlju Poljske.

Enako stališče je bilo sprejeto v razlagi direktorja Državne davčne informacije z dne 26. 4. 2019, opr. 0114-KDIP1-2.4012.120.2018.3.RD, v katerem beremo, da:»[...] pri ugotavljanju pravice do osebne izjeme iz čl. 113 zakona je treba med drugim upoštevati vrednost obdavčljive prodaje blaga in storitev na ozemlju države. Posledično se ne upoštevajo opravljene storitve, katerih kraj obdavčitve zunaj ozemlja države.“

Pri temi omejitve oprostitve DDV priporočamo tudi članke
- omejitev oprostitve DDV v primeru začetka opravljanja dejavnosti,
- Prihodki od zasebnega najema in meja oprostitve DDV,
- Storitve prenove in gradnje, opravljene na območju EU in meja oprostitve DDV

Primer 1.

G. Artur je davčni zavezanec oproščen DDV in prodaja storitve izvajalcem iz držav zunaj EU. Marca 2021 je vrednost prodaje v tretje države presegla 200.000 PLN. Ali se je torej gospod Artur dolžan registrirati za DDV, če želi prodati poljskim izvajalcem zaradi dejstva, da je prodajna vrednost presežena za 200.000 PLN?

Ne, opravljanje storitev tujim izvajalcem ni vključeno v prodajno mejo, ki je upravičena do oprostitve DDV. Torej, če je g. Artur leta 2021 prodajal storitve samo tujim subjektom, meja ni bila presežena in se mu ni treba registrirati za DDV v zvezi z domačo prodajo.

Primer 2.

Magda vodi podjetje in je oproščena DDV ter zagotavlja storitve za poljske in tuje izvajalce. Februarja 2021 je ustvaril prihodek od prodaje v višini 210.000 PLN (od tega se je 110.000 PLN nanašalo na izvajanje tujih storitev). Ali je gospa Magda presegla mejo oprostitve DDV in ali se je dolžna registrirati za DDV?

Ne, gospa Magda se ni dolžna registrirati za DDV, saj se v primeru omejitve, ki je upravičena do oprostitve, upošteva prodaja obdavčenih storitev na Poljskem, to je v tem primeru 100.000 PLN. Preostalih 110.000 PLN ni obdavčljiv na Poljskem in ni vključen v omejitev.

Davčni zavezanec, oproščen DDV na Poljskem, ki opravlja storitve izvajalcem iz drugih držav EU, se mora registrirati za DDV v EU. Vendar to ni pogoj za dostavo blaga v druge države EU s strani teh podjetnikov.

Če povzamemo, opravljanje storitev tujim izvajalcem ne vpliva na mejo oprostitve DDV, saj opravljanje teh storitev ni predmet obdavčitve na območju države.