Popravek praznega računa – ali je dovoljen?

Spletna Stran

Izdajanje praznih računov je precej pogosta praksa pri goljufijah z DDV. Kaj točno ta koncept pomeni in ali je mogoče popraviti prazen račun? Spodaj so odgovori na ta in druga vprašanja.

Kaj je prazen račun?

V skladu s čl. 108 sek. 1. Zakona o DDV, je v primeru, da pravna oseba, organizacijska enota brez pravne osebe ali fizična oseba izda račun, na katerem izkazuje znesek davka, ga je dolžna plačati. Recept se uporablja, ko:

  • transakcija, prikazana na računu, ni bila predmet davčne obveznosti ali je bila oproščena davka,
  • transakcija, ki jo zajema račun, sploh ni bila obdelana.

Zato je pri izdaji praznega računa potrebno plačati DDV, ki je naveden na danem računu. Vendar je treba upoštevati, da tega davka ne bi smeli obračunati v obračunu DDV, plačati ga je treba posebej, na ustrezni račun davčnega urada. Rok za plačilo dajatve je 25. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil izdan bianco račun.

Na podlagi člena. 88 sek. 3a točka 4 lit. in akta o davku na blago in storitve, ne predstavljajo podlage za znižanje izstopnega davka in vračilo razlike davka ali vračilo računov vstopnega davka v primeru, da so v izdanih računih ali popravnih računih navedene dejavnosti, ki niso izdelana - v delu, ki se nanaša na te dejavnosti. To pomeni, da oseba, za katero je bil izdan bjanko račun, nima pravice do odbitka na njem navedenega DDV.

Kakšne so posledice prodajalca za storjeno kaznivo dejanje?

Podjetniki izdajajo prazne račune za znižanje DDV, ki ga je treba plačati izvajalcu. Ta vrsta postopka je očitno nezakonita in se šteje za davčni prekršek. Če davčni organ ugotovi nepravilnosti, morate upoštevati posledice. Oseba, ki izda bianco račune, je lahko odgovorna po določbah davčnega kazenskega zakonika.

Podjetnik, ki je kupec na praznem računu, ki je na podlagi tega znižal znesek davka, ki ga je treba plačati v obračunu DDV, ali precenil znesek davka, ki ga je treba vrniti (nakazati), se kaznuje z globo v znesek 100 % zneska previsoke davčne obveznosti. Če oseba, za katero je bil izdan bjanko račun, najprej odbije DDV, nato pa sam popravi obračun DDV in plača davek z morebitnimi zamudnimi obrestmi, se bo izognil posledicam neupravičenega davčnega odbitka.

Popravek praznega računa

Lahko se zgodi, da izdaja bianco računa ni bila namerna in je nastala zgolj zaradi nepazljivosti podjetnika. V taki situaciji morate takoj po odkritju nepravilnosti svojo napako popraviti tako:

  • preklic računa,
  • izdajo popravnega računa.

Preklic računa je možen le, če dokument še ni prišel v gospodarski promet, torej ni bil izročen izvajalcu.

Če je bil napačno izdan bjanko račun dostavljen izvajalcu, ki je v njem naveden kot kupec blaga/storitev, bo treba izdati popravni račun.

Kako izdati popravni račun?

Za izdajo popravnega računa za račun, ki dokumentira dejavnost, ki sploh ni bila opravljena, v polje v polju po popravku vnesite nič. Vrednost popravka je torej enaka znesku, ki je na originalnem računu prikazan s predznakom minus. Zakonske predpise, ki jih vsebuje zakon o davku na blago in storitve, ne določajo, kako naj postopa podjetnik, ki je izstavil bianco račun, vendar je treba v skladu z gospodarsko prakso, da bi popravil napako in se izognili posledicam, bjanko račun razveljaviti. ali popravljen, odvisno od tega, ali je šel dokument v gospodarski obtok ali ne.

Na kateri datum je treba izdati popravni račun za prazen račun?

Iz sodne prakse Sodišča EU (sklicna številka C-454/98) izhaja, da ima zavezanec pravico do popravka bianco računa, če je tveganje morebitnih izgub davčnih prihodkov pravočasno v celoti odpravljeno. Pravica do popravka ni bila pogojena s tem, da je podjetnik v dobri veri izstavil bianco računa. Zato lahko izdajatelj dokumenta popravi na nič tudi prazen račun, ki je bil izdan zavestno.

Odlomek sodbe Sodišča EU (referenčna številka spisa C-454/98)
"(...) če je izdajatelj napačnega računa dovolj odpravil tveganje morebitne izgube davčnih prihodkov, načelo nevtralnosti davka na dodano vrednost zahteva, da se davek, ki je bil napačno fakturiran, popravi brez tega popravka. odvisno od stanja izdajatelja računa v dobrem stanju. Menim torej. Zato, ko je tako tveganje odpravljeno, popravka napačno obračunanega davka na dodano vrednost ni mogoče prepustiti presoji davčnih organov (. ..)."

Vrhovno upravno sodišče (sklicna številka I FSK 315/14) je odločilo, da:
"(...) popravljanje praznih računov je možno le do uvedbe inšpekcijskega postopka. Poleg tega je zavezanec dolžan ukrepati, da bo njegov izvajalec ustrezno uskladil vstopni davek (...)."

Popravek bianco računa po razkritju s strani davčnega inšpekcijskega organa v postopku ni opravljen pravočasno, soglasje zavezancev v takšen postopek pa bi pomenilo številne zlorabe.

Če bi bil popravek bianco računa mogoč po odkritju nepravilnosti v okviru inšpekcijskega nadzora, vpletena v kaznivo dejanje z izdajo bianco računa ne bi nosila posledic, ki izhajajo neposredno iz čl. 108 sek. 1 zakona o davku na blago in storitve. Podjetnik, ki sestavlja bianco račune za namen davčnega odbitka s strani svojega izvajalca, je nedvomno dolžan plačati v njih naveden davek. Tej obveznosti se je mogoče izogniti le z izdajo popravka, vendar mora biti popravni račun izdan na lastno pobudo in ne šele po tem, ko davčni ali carinski in davčni nadzorni organ podvomi v njegovo resničnost.