Kdaj naj obračunam prodajo na blagajni?

Spletna Stran

Vsak podjetnik, ki prodaja fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmetom pavšalcem ga je praviloma dolžan prijaviti v blagajno. Zakaj "načeloma"? Kajti nekaterim davkoplačevalcem lahko koristi oprostitev blagajne. Se pa med tistimi, ki imajo takšno obveznost, poraja vprašanje, kdaj vključiti prodajo na blagajni? Na to vprašanje odgovarjamo spodaj.

Kdaj evidentirati prodajo na blagajni – splošna pravila

Po splošnem pravilu se prodaja pripozna v blagajni v trenutku, ko nastane obveznost DDV. Po splošnem pravilu iz čl. 19a odstavek. 1. Zakona o DDV davčna obveznost nastane, ko je storitev opravljena ali dobava.

Pomembno!

Zavezanci s posebnim trenutkom davčne obveznosti naj pri evidentiranju prodaj v blagajni upoštevajo posamezne določbe, ki se nanje nanašajo.

 

Primer 1.

Podjetnik, ki vodi frizerski salon, 14. 12. 2015 poskrbim za žensko striženje gospe Kowalske. Za opravljeno storitev je plačan v gotovini. Kdaj zabeležiti prodajo na blagajni?Prodaja na blagajni se prizna takoj po opravljeni storitvi, 14.12.2015.

Predplačilo na blagajni

Vprašanje evidentiranja akontacije v blagajni ureja odlok ministra za finance o blagajnah. Par. 3 sek. 2. uredbe jasno določa, da je prejem celotne terjatve (plačila) ali dela terjatve pred prodajo predmet evidentiranja ob njenem prejemu.

Pomembno!

Podjetniki, ki prijavljajo pobiranje akontacije za dobavo blaga in storitev v naslednjih mesecih, lahko vodjo davčnega urada sporočijo, da želijo, da je akontacija hkrati dohodek od dohodnine. Po splošnih načelih DDV sprejetje akontacije ne ustvarja davčne obveznosti.

Več o tej temi v članku: Predujmi na blagajni iz leta 2015.

 

Primer 2.

Podjetnik, ki je avtomehanik, se je z naročnikom (zasebnikom) dogovoril za izvedbo storitve 30. decembra 2015. Skupna cena storitve bo 750 PLN. Naročnik se je 20.12.2015 odločil za akontacijo. Ali naj se pokaže na blagajni in kdaj?

Podjetnik mora v skladu z uredbo prijaviti akontacijo v blagajni na dan njenega prejema, to je 20.12.2015.

Plačilo po opravljeni storitvi na blagajni

Kot je navedeno v prvem delu članka, se prodaja na blagajni praviloma prizna, ko nastane obveznost DDV. V primeru, ko podjetnik najprej dostavi blago ali opravi storitev in šele nato zanj prejme plačilo, je treba transakcijo evidentirati v trenutku, ko nastane davčna obveznost, torej na dan dobave blaga oziroma opravljene storitve. .

Primer. 3.

Kozmetičarka je opravila storitev dne 02.12.2015 za fizično osebo, ki ne opravlja dejavnosti. Stranka je storitev plačala 15. 12. 2015. Kdaj naj pokažem transakcijo na blagajni?

Transakcija bi morala biti pripoznana v blagajni na dan, ko je bila storitev opravljena, ker je takrat nastala davčna obveznost iz naslova DDV.

Primer 4.

Prodajalec je naročil blago v skupni vrednosti 1500 PLN za fizično osebo. Blago je bilo kupcu dostavljeno 10. decembra 2015. Na ta dan je prodajalec prejel 500 PLN plačila. Po dogovoru je bil preostali znesek prejet 10. 1. 2016. Kdaj je treba prodajo prijaviti na blagajni?

V skladu s predpisi je treba prodajo na blagajni izkazati v trenutku, ko nastane obveznost za DDV. Ta obveznost je nastala na dan dostave, to je 10. decembra 2015 za celoten znesek - 1.500 PLN. Prodajalec je torej dolžan evidentirati prodajo za celotno vrednost dobavljenega blaga na dan 10.12.2015.