Kdaj lahko začnete zaračunavati obresti na neplačane račune?

Spletna Stran

Za ohranjanje dobrih odnosov z izvajalci se večina podjetnikov trudi, da svoje dolgove poplačajo pravočasno in ne ustvarjajo dolgov. So pa situacije, ko izvajalci iz različnih razlogov zamujajo s plačilom računov. V takem primeru lahko podjetnik upnik začne zaračunavati obresti na neplačane račune. Preverite pod kakšnimi pogoji.

Kdaj začeti zaračunavati obresti na neplačane račune?

V poslovnem prometu je zelo pogosto izpolnjevanje računov z odloženimi plačilnimi roki – zahvaljujoč nakazilom lahko podjetniki poplačajo svoje dolgove tudi brez ponovnega srečanja z izvajalcem. Zato se rok plačila računa pogosto podaljša za 7, 14 ali celo 30 dni v primerjavi z datumom izdaje računa.

Podaljšanje plačilnega roka je sicer običajen postopek, vendar lahko postane problem, ko dolžnik prekorači določen datum in ne plača dolga. Za motiviranje davkoplačevalcev za pravočasno poravnavo plačil in zmanjšanje plačilnih zastojev je bil vzpostavljen mehanizem za zaračunavanje obresti na neplačane račune.

Podjetnik, ki denarja ni prejel pravočasno, lahko začne obračunavati obresti od dneva po dnevu plačila. Nato se bremenijo, dokler dolžnik ne plača dolgovanega zneska (pri plačilu z bančnim nakazilom se za tak dan šteje dan prejema na račun).

Vendar je treba spomniti, da lahko obračunane obresti tudi zastarajo v 3 letih.

Kako dokumentirati obračunane obresti?

Osnovni dokument, na katerem se izkazujejo obračunane obresti, je obrestni zapis. Vendar je vredno vedeti, da izdajanje ni odgovornost podjetnika, ampak je le možnost.

V računovodski praksi lahko pogosto naletite na zamude pri plačilih na naknadnih računih, izdanih za izvajalca.

Ne pozabite, da so obračunane obresti vaš dohodek!

Obračunane kazenske obresti niso le kazen za nepravočasnega izvajalca, ampak tudi dohodek za upnika – seveda šele ob prejemu. To pomeni, da mora podjetnik ob plačilu dolga dolžniku obračunane obresti uvrstiti med druge poslovne dohodke in jih ustrezno obdavčiti.