Blagajne – bodo še spremembe?

Spreminjanje Co-Velikosti

Podjetniki, ki opravljajo storitve za osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmetje pavšalisti morajo imeti blagajne, ki morajo izpolnjevati tehnične zahteve v skladu s predpisi. Sedanja uredba o tehničnih zahtevah blagajn bo kmalu prenehala veljati. Ali zakonodajalec predvideva spremembe do sedaj veljavnih določb?

Blagajne in izguba veljavnosti pravnega akta

1. maja letos. Uredba ministra za podjetništvo in tehnologijo z dne 28. maja 2018 o merilih in tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati blagajne, bo postala neveljavna, vendar to ne bo vplivalo na veljavnost veljavnih potrdil za blagajne, da so zahtevani kriteriji so izpolnjeni.

Ministrstvo za finance trenutno pripravlja spremembo določb o tehničnih zahtevah za blagajne – vključno s spletnimi blagajnami in elektronskimi blagajnami. Kljub temu nova uredba v omenjenem primeru ne bo začela veljati pred 1. majem letos, ker bi moral biti osnutek tehničnega predpisa, ki ga obdeluje Ministrstvo za finance, predmet postopka notifikacije, torej predložitve osnutka sprememb tehničnih predpisov. uredbe za mnenje Evropske komisije. V postopku priglasitve lahko podrobna mnenja in pripombe predložijo ne le Evropska komisija, temveč tudi države članice in gospodarski subjekti. Medtem ko je postopek v teku, bo zakonodajno delo začasno prekinjeno za 3 mesece, od dneva po njegovi objavi.

Novi predpisi in blagajne – od kdaj?

Na ministrstvu za finance so sporočili, da bodo začeli veljati začasni predpisi o merilih in tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati blagajne, vendar datum in podrobnosti niso znani. Ko pa bo postopek obveščanja zaključen, bo sprememba določb začela veljati takoj.