Blagajna za dietetika - ali je vedno obvezna?

Spletna Stran

V skladu s čl. 111. Zakona o DDV so zavezanci, ki prodajajo osebam, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmetom pavšalisti dolžni voditi evidenco prometa in zneskov dolgovanega davka z uporabo blagajn. Podrobne informacije o tem, kateri podjetniki so prisiljeni imeti blagajno, najdete v uredbi ministra za razvoj in finance. Preberite članek in ugotovite, ali je blagajna za dietetika obvezna!

Predmetno izvzetje iz blagajne

V skladu z veljavnimi predpisi lahko zavezanci, katerih promet za fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmete v povprečju v preteklem letu ni presegel 20.000 PLN, lahko uveljavljajo oprostitev zaradi omejitve prometa.

Če je zavezanec v preteklem letu opravil prvo prodajo neposlovnim fizičnim osebam in kmetom pavšalcem, je treba promet izračunati sorazmerno (ob upoštevanju obdobja, v katerem so zavezanci opravili prodajo neposlovnim fizičnim osebam in pavšalcem). stopnja kmetov).

Pomembno!

Več informacij o obsegu subjektivne oprostitve najdete v članku: Oprostitev iz blagajne na podlagi strukture prometa.

Objektivno izvzetje iz blagajne za dietetika

V skladu z novo uredbo so dejavnosti, določene v prilogi, oproščene obveznosti imetja blagajne. Oprostitev se po predpisih prizna zavezancu, ki opravlja storitve fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmetu pavšalcu, če:

  • podjetnik, ki bo izvajal storitev, bo prejel celotno plačilo preko pošte, banke ali zadružne hranilno kreditne zadruge,

  • evidence in dokazila, ki dokumentirajo plačilo, jasno kažejo, s katero specifično dejavnostjo je bila povezana.

Ta določba se lahko uporablja za dietetike, ki svoje storitve opravljajo na spletu. Tehnološki napredek pomeni, da se vse več specialistov odloča za sodelovanje s strankami, ne da bi morali obiskati ambulanto. Če torej zavezanec opravlja storitve, za katere prejme plačilo, na primer z bančnim nakazilom, in so izpolnjeni drugi pogoji, je lahko upravičen do oprostitve.

Blagajna za dietetika in izjeme izjem

Omenjena uredba poleg podatkov o veljavnih oprostitvah vsebuje tudi katalog dejavnosti, katerih opravljanje zavezanca zavezanca k evidentiranju prodaje z blagajno. To pomeni, da morajo podjetniki, ki prodajajo fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmetom pavšalcem pri opravljanju dane dejavnosti imeti blagajno (obvezna je od trenutka sklenitve prvega posla).

Izjeme med drugim ne veljajo, v primeru opravljanja storitev zdravstvene oskrbe zdravnikov in zobozdravnikov, razen storitev oseb iz tč. 51 Priloge k Uredbi (storitve slepih oseb). Če prehranskih storitev ne zagotavlja zdravnik (kot del zdravstvene oskrbe), bodo torej upravičene do veljavnih izjem.

Primer 1.

Gospa Anna ponuja spletne prehranske storitve. Njegova glavna dejavnost je svetovanje. Zato plačilo za opravljene storitve vedno prejme banka ali pošta (običajno z bančnim nakazilom), evidence in dokazila, ki dokumentirajo plačilo, pa jasno kažejo, za katero konkretno dejavnost gre. V zvezi z navedenim ima gospa Anna pravico do izvzetja iz blagajne.

Kdaj je blagajna za dietetika obvezna?

Skratka, blagajna za dietetika ni obvezna v vseh primerih. Podjetnik, ki opravlja storitve na tem področju, lahko razmisli o možnosti, da izkoristi oprostitev. Ob tem mora upoštevati katalog izključitev, med katerimi je tudi opravljanje zdravstvenih storitev s strani zdravnikov.