Kako poteka zaseg in dražba avta?

Service.

V skladu z zakonikom o civilnem postopku lahko samo sodni izvršitelj zaseže premičnine, ki pripadajo dolžniku. Dolžan je sestaviti zapisnik, v katerem izkaže vrednost zasežene premičnine. Preberite, kaj, če se upnik ali dolžnik ne strinja s prikazanim zneskom in kako avto draži sodni izvršitelj.

Odvzem vozila s strani sodnega izvršitelja - kako se to naredi?

Za izvršitveni rubež vozila neposredno od dolžnika je potreben zapisnik, v katerem sodni izvršitelj izkaže vrednost zasežene premičnine. Če se dolžnik oziroma upnik ne strinja z vrednostjo premičnine, ki jo je dal sodni izvršitelj, pokliče sodni izvršitelj izvedenca, ki oceni vrednost vozila.

Sodni izvršitelj ima pravico zaseči dolžnikovo premičnino, tudi če je v lasti tretje osebe, zato to, da dolžnik nekomu posodi avtomobil, ni način, da bi se izognil prevzemu s strani sodnega izvršitelja. V primeru rubeža vozila, ki je v lasti dolžnika in v lasti tretje osebe, mora sodni izvršitelj:

  • pridobiti soglasje te osebe za zaseg vozila,

imeti potrdilo, da je zaseženo vozilo last dolžnika.

Pravna podlaga za rubež sodnega izvršitelja:

člen 855 zakonika o civilnem postopku:

»§ 1. Zarubljeno premičnino bo sodni izvršitelj pustil v posesti osebi, ki ji jo je prevzel. Iz pomembnih razlogov pa lahko sodni izvršitelj v katerem koli stanju postopka zarubljeno premičnino vrne drugi osebi, vključno z upnikom, tudi če je bilo to povezano s potrebo po prenosu. Te osebe delujejo kot skrbniki. Sodni izvršitelj jim vroči zapisnik o rubežu.

§ 2. Z odlokom ministra za pravosodje se določi, kdaj se zaplenjeni predmeti deponirajo pri sodišču ali v hrambo pri določenih ustanovah.

Dražba avtomobilskega izvršitelja - kako gre?

Vozilo, ki ga zaseže sodni izvršitelj, se da na dražbo izvršitelja, ki je javna dražba, zato se ji lahko pridružijo vsi zainteresirani. Pogoj za sodelovanje je plačilo garancije (imenujemo jo tudi garancija za ponudbo), ki znaša 1/10 navedene vrednosti vozila. Ta pristojbina se po zaključku dražbe zaseženega vozila vrne vsem, razen tistemu, ki je zmagal na dražbi, ki je ponudil najvišjo ceno in prejel soglasje sodnega izvršitelja.

Izklicna cena licitiranega vozila je ¾ ocenjene vrednosti vozila - v primeru prve dražbe. Na drugi dražbi pa se cena zniža na ½ ocenjene vrednosti vozila. Avto ne sme biti na dražbi za nižjo ceno od izklicne cene.

Prodaja avtomobila na dražbi sodnega izvršitelja se lahko izvede šele po sedmih dneh od dneva, ko sodni izvršitelj zaseže vozilo. Dolžnik je obveščen, kdaj točno in kje bo potekala dražba zaseženega vozila. Ta podatek mora priti do njega najmanj tri dni pred načrtovanim začetkom dražbe.

Kaj je dostava sodnega izvršitelja?

Potrdilo sodnega izvršitelja se izda potem, ko so ponudniki trikrat pozvani, da nadaljujejo z licitiranjem. Tisti, ki je ponudil najvišji znesek, prejme t.i zabijanje sodnega izvršitelja (vrsta odobritve za potrditev, da je prav ona zmagala na dražbi sodnega izvršitelja). Po končani dražbi zaseženega vozila mora novi kupec plačati predlagano ceno takoj po izdaji obvestila sodnega izvršitelja. Če pa je vrednost večja od 500 PLN, lahko kupec nadomestilo razdeli – 1/5 cene vozila mora plačati takoj, preostanek zneska pa naslednji dan do 12.00.

Lastništvo licitiranega vozila se prenese na kupca, ko plača celoten znesek, ki ga je predlagal, in ko je izročitev sodnega izvršitelja veljavna. V primeru, ko sodišče iz nekega razloga zavrne odločanje, kupec prejme povračilo celotnega plačanega zneska.