Račun brez poljskih znakov je računovodski dokument

Davek Na Storitve

Ročno izdani računi so razmeroma redki – izpisi so bolj priročni, hitrejši, čitnejši, verjetnost napake, na primer pri izračunu zneska davka, je manjša. Vendar se včasih po vlaganju v program za izdajanje računov izkaže, da nima možnosti izdajanja dokumentov s poljskimi diakritičnimi znaki. Kaj storiti v tem primeru? Ali je račun brez poljskih mark veljaven? Preverite, odgovor boste našli v našem članku!

Račun brez poljskih znakov

Čeprav lahko račun brez poljskih znakov naleti na negativno reakcijo iz okolja – še posebej, če pride do mehčanja, na primer na ime izvajalca – se lahko takšni dokumenti sprostijo v obtok.

V skladu s § 3 odd. 1 Uredbe ministra za finance o izdaji računov - račun mora vsebovati naslednje obvezne elemente:

 • Datum izdaje,
 • druga številka, dodeljena kot del ene ali več serij,
 • ime in priimek oziroma imena davčnega zavezanca in kupca ter naslovi,
 • številke NIP davkoplačevalcev in kupcev,
 • datum izvršitve ali zaključka dobave blaga ali izvedbe storitve, če je tak datum naveden in se razlikuje od datuma izdaje računa,
 • ime izdelka ali storitve, njihova mera in količina,
 • neto cena na enoto in davčna stopnja,
 • znesek vseh popustov,
 • neto vrednost blaga ali storitev in vsota neto vrednosti z razčlenitvijo na prodajo, za katero veljajo posamezne davčne stopnje, in prodajo, oproščeno davka,
 • znesek davka na vsoto neto prodajne vrednosti, razčlenjen na zneske, ki se nanašajo na posamezne davčne stopnje,
 • skupni dolgovani znesek.

Vendar nobena določba ne zahteva, da je račun izdan pravilno v smislu črkovanja. Seveda je potrebno, da podatki, ki jih vsebuje dokument, zagotavljajo njegovo čitljivost in omogočajo identifikacijo strank v transakciji. Najpogosteje pa pomanjkanje diakritičnih znakov bistveno ne vpliva na prejem kupčevih ali prodajalčevih podatkov, predvsem na to, da mora biti ime ali naslov na računu dopolnjen z davčno številko.

Zato ga pomanjkanje poljskih znamk na izdanem računu ne diskvalificira kot dokument v poslovnem prometu. S tem mnenjem so skladni tudi davčni organi – primer je lahko razlaga, ki jo je izdal direktor davčne zbornice v Bydgoszczu (ITPP2 / 443-756 / 12 / AW) z dne 24. avgusta 2012.