E-knjiga: De minimis garancija za podjetja

Prenesi

Garancija de minimis je orodje, ki je namenjeno pomoči podjetnikom, ki potrebujejo sredstva in iz različnih razlogov ne morejo zaprositi za posojilo.

. V takem primeru jim Bank Gospodarstwa Krajowego izda jamstvo.

De minimis garancija v praksi

Garancija de minimis je tako zavarovanje za vračilo posojila kot tudi državna pomoč za podjetnike. Oseba, ki vodi podjetje, lahko zaprosi za jamstvo de minimis pri Bank Gospodarstwa Krajowego in kljub takim kontraindikacijam, kot je velika kreditna zgodovina ali pomanjkanje ustreznega denarnega zavarovanja, lahko od banke prejme posojilo. Če pa podjetnik ne more plačati dolgov, to namesto njega stori BGK, vendar si pridržuje pravico do uveljavljanja terjatev do podjetnika.

De minimis garancija – za koga?

Garancija de minimis se lahko dodeli le srednjim, malim in mikro podjetnikom, ki izpolnjujejo zahteve tega programa. Ker gre za javno poroštvo, obstajajo številne omejitve pri njegovi uporabi – jamstva de minimis na primer ni mogoče podeliti podjetjem, ki so v zadnjih treh letih izčrpali mejo tovrstne pomoči, to je 200.000 € (vključno z davčne oprostitve, subvencije ali popusti).

Prenesti:

pdf
E-knjiga: De minimis garancija.pdf Opis: ročno polnjenje docx
E-knjiga: garancija de minimis.docx Opis: urejanje, tiskanje, shranjevanje