Kaj je poročilo BIK?

Storitev

Vsaka oseba, ki zaprosi za posojilo ali posojilo, bi morala vedeti, kaj je organizacija, imenovana BIK. BIK, torej Kreditni informacijski biro, ni nič drugega kot institucija, ki zbira in deli pridobljene podatke o kreditni zgodovini strank bank in kreditnih zadrug. Zato je eden od osnovnih virov informacij o strankah za posojilodajalce, kot so banke. Zato lahko sklepamo, da je tudi orodje za ocenjevanje kreditne sposobnosti stranke in tveganja, povezanega z odobritvijo posojila.

Poročilo BIK

Kreditni informacijski urad pa ni ustvarjen samo za banke. Čeprav ima dostop do baz podatkov le nekaj institucij, lahko vsak od nas pridobi poročilo o svoji kreditni zgodovini.

Takšno poročilo je lahko koristno pri vlogi za posojilo. Lahko se izkaže, da nam kreditne kartice, ki jih imamo, bistveno zmanjšajo kreditno sposobnost in jih je vredno likvidirati, preden zaprosimo za posojilo ali odplačamo najete kredite po teh karticah ali druge obveznosti, ki nam lahko preprečijo financiranje.

BIK zbira tako podatke o kreditni preteklosti (nastalih in že odplačanih obveznostih) kot podatke o tekočih bremenitvah – odplačanih obrokih, datumih odplačil, višini dolga ipd. Te informacije se redno posodabljajo – vsaj enkrat mesečno. Podatki Kreditnega informacijskega urada so torej zanesljiv in ažuren vir informacij, na katerem temeljijo institucije, ki financirajo. Poleg tega so v bazi BIK shranjeni tudi podatki o povpraševanju bank v zvezi z določeno stranko, iz katerih je mogoče sklepati, ali je določena oseba zaprosila tudi za posojilo pri drugih institucijah, npr. v istem obdobju.

Kako dobim poročilo?

Ne pogosteje kot enkrat v 6 mesecih lahko BIK zagotovi t.i zakonske informacije, ki vsebujejo podatke o posameznih strankah. Podlaga za prijavo teh informacij je čl. 33 odstavek 1 Zakona o varstvu osebnih podatkov z dne 29. avgusta 1997 (Pravni list 2002, št. 101, točka 926, s spremembami).

Primeri, kako pridobiti to poročilo, so naslednji:

  • osebna prijava na ul. Postępu 17 v Varšavi (02-676) - prijava se izda takoj,

  • on-line poročilo preko internetnega bančnega računa pri Inteligo, iPKO BP ali Meritum Bank,

  • registracija na spletni strani BIK in plačilo v skladu z izbranim paketom.

Ali je mogoče spremeniti podatke v poročilu?

Podatkov, ki so bili shranjeni v BIK, ni mogoče spremeniti ali izbrisati. Obstaja samo možnost, da popravite napake in netočnosti, ki so se tam pojavile kot posledica napake.

Če je bila obveznost že odplačana (npr. posojilo) in je v bazi podatkov podatek, da se še odplačuje, se morate nemudoma obrniti na banko za posodobitev vpisa.

Če povzamemo, lahko rečemo, da BIK zagotavlja tako negativne informacije o podatkih o strankah kot pozitivne informacije (npr. o pravočasnih ali predčasnih odplačilih obveznosti ipd.). Vendar so te informacije nevtralne - ne vsebujejo ocen. Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi posojila banka sprejme tako na podlagi podatkov BIK-a kot na lastnih postopkih v zvezi z odobritvijo financiranja.