Kaj je beli seznam zavezancev za DDV in kako ga uporabljati?

Spreminjanje Co-Velikosti

Podjetnikom je od 1. septembra 2019 na voljo beli seznam zavezancev za DDV. To je seznam podatkov o zavezancih za DDV. Uporabljajo ga podjetniki za preverjanje izvajalcev pred začetkom sodelovanja. Kje je na voljo beli seznam zavezancev za DDV? Kako ravnati pri preverjanju velikega števila izvajalcev?

Kaj je beli seznam zavezancev za DDV in kje ga je mogoče najti?

Nedavno uveden beli seznam zavezancev za DDV je še eno orodje, namenjeno zapečatenju davčnega sistema. Žal se lahko tudi poštena podjetja nevede ujamejo v DDV vrtiljak. Da bi se temu izognili, bi morali podjetniki skrbno ravnati in preveriti, ali se številka bančnega računa na prejetem računu za DDV ujema s knjigovodsko številko na seznamu. Temu služi beli seznam zavezancev za DDV. Beli seznam zavezancev za DDV je nadomestil obstoječe sezname zavezancev za DDV, torej registriranih in neregistriranih zavezancev za DDV ter subjektov, odstranjenih in vrnjenih v register DDV. Kot rezultat, lahko vsak podjetnik z uporabo enega seznama:

  • preveri, ali je podjetje, s katerim namerava sodelovati, aktivni zavezanec za DDV,
  • ugotoviti razlog, zakaj je bilo podjetje, s katerim začne sodelovanje, izbrisano ali ponovno vpisano v register za DDV,
  • preveri, ali je na seznamu navedena pravilna številka obračunskega računa, ki ga je odprl pri banki ali SKOK-u.

Zadnjega koraka ne gre podcenjevati. Od pravilnosti podatkov je odvisno, ali izvajalec, za katerega podjetnik opravlja storitve oziroma komu zagotavlja izdelke, ne bo imel težav. Beli seznam vodi vodja uprave za državne prihodke. Bančne račune poslovnih subjektov lahko preverite na spletni strani Centralnega registra in Informacije o gospodarski dejavnosti ter Ministrstva za finance – tukaj lahko preverite izvajalca.

Kako preveriti izvajalca na belem seznamu?

Da bi podjetniki lahko preverili svoje izvajalce, je bel seznam zavezancev za DDV javno dostopen.Vire kataloga lahko iščete z različnimi parametri, ki so navedeni na naslednji sliki. Pri fizičnih osebah je treba v polje »ime subjekta« vpisati ime in priimek podjetnika. Zelo pomembno je tudi, da navedete dan, za katerega naj bodo prikazani podatki o subjektu. Preverjanje izvajalcev je lahko še posebej obremenjujoče za srednja in velika podjetja, katerih računovodske službe plačujejo na desetine, če ne na stotine računov, ki jih dnevno prejmejo z računa podjetja. Glede na to skupino entitet je bila ustvarjena rešitev v obliki programskega vmesnika API. Z uporabo API-ja lahko podjetniki pridobijo podatke na seznamu na dva načina:

  • prva je polna metoda "iskanje"

Podjetnik izbere enega od parametrov, prikazanih na zgornji grafiki, in določi dan, ko naj se prikažejo podatki o izvajalcu. Rezultat pošiljanja povpraševanja je pridobitev podatkov o subjektu, zbranih na belem seznamu zavezancev za DDV, in edinstvenega identifikatorja, to je potrditve povpraševanja. S to metodo lahko oddate 10 povpraševanj za do 30 subjektov hkrati;

  • druga je poenostavljena metoda "preverjanja".

Podjetnik vpiše številko NIP ali REGON in številko bančnega računa svojega izvajalca. Nato definira dan, za katerega naj bodo prikazane informacije o entiteti. Posledično dobi odgovor "da" ali "ne". Razlagati ga je treba tako, da je dani račun dodeljen (ali ni) subjektu, ki je bil na belem seznamu na dan poizvedbe. Ta možnost omogoča tudi dostop do elektronske potrditve. Ta metoda vam omogoča, da zahtevate 1 entiteto. Omejitev, ki velja za poizvedbe API, je obnovljiva. Po podatkih, objavljenih na spletni strani ministrstva za finance, bo po doseženi omejitvi dostop do API-ja ponastavljen po polnoči.

Beli seznam zavezancev za DDV - obseg podatkov o zavezancih

Po vnosu podatkov izvajalca prejme podjetnik celoten seznam podatkov o njem. Med podatki so med drugim Številke NIP in REGON, status subjekta ter imena in priimke članov organa, pooblaščenega za zastopanje družbe, skupaj z njihovimi davčnimi številkami. Vse informacije, ki jih lahko dobite s preverjanjem izvajalca na seznamu, so predstavljene na spodnji grafični sliki. Z vidika podjetnika so najpomembnejši podatki o bančnih računih (t.i. poravnalni računi). Te račune, ustanovljene za opravljanje poslovne dejavnosti, lahko vodijo banke ali kreditne zadruge. Vse vizualizirane številke računov so bile prenesene iz baz DDV (po predhodnem preverjanju v IT sistemu Klirinške hiše - STIR). Da bi odpravili možnost zmede, seznam vključuje samo obračunske račune:

  • registrirani zavezanci za DDV,
  • zavezanci za DDV, ki so bili ponovno vpisani v register.

Če podjetnik uporablja bančni račun, ni pa zavezanec za DDV, tudi številka tega računa ne bo vidna. Prav tako zasebni bančni računi podjetnikov, ki jih je včasih mogoče uporabiti pri vodenju podjetja, ne bodo vključeni v nabor informacij, ki so del belega seznama zavezancev za DDV. V primeru spremembe številke bančnega računa se mora podjetnik spomniti na formalnosti, to je na posodobitev podatkov. Postopek, ki ga je treba upoštevati, je odvisen od vrste gospodarskega subjekta. Podjetja, vpisana v državni sodni register, in civilnopravna partnerstva morajo davčnemu uradu predložiti ustrezne dokumente. Samostojni podjetniki uporabljajo CEIDG.

Sankcije za podjetnike od januarja 2020.

Do konca leta 2019 podjetnikom ni treba skrbeti za sankcije za naročilo nakazila na bančni račun, ki ni razkrit na seznamu. Vendar se bo stanje spremenilo od 1. januarja 2020. Potem vsak lastnik podjetja, ki svojemu izvajalcu plača znesek, ki presega 15.000 PLN. PLN na drug račun, mora pričakovati posledice. Katera vrsta? Po podatkih ministrstva za finance v davčno priznane stroške ne bo mogel šteti zneska, vplačanega na račun, ki ni račun, ki je naveden na seznamu. Poleg tega bo podjetnik lahko odgovarjal solidarno s svojim dobaviteljem. Potekal bo, ko:

  • nasprotna stranka ne plača dolgovanega DDV za transakcijo,
  • podjetnik v 3 dneh ne obvesti davčnega urada, pristojnega za njegovo nasprotno stranko, o nakazilu sredstev na napačno številko TRR.

Zaradi tega Ministrstvo za finance priporoča preverjanje bančnega računa ponudnika storitve oziroma blaga na dan naročila bančnega nakazila. Viri: Gov.pl, API Seznam zavezancev za DDV (dostop 21. novembra 2019) Bizes.gov.pl, Beli seznam zavezancev za DDV - novo orodje za preverjanje izvajalcev (dostop 21. novembra 2019)