Ali se lahko v stroške vključi integracijski in izobraževalni izlet?

Davek Na Storitve

Podjetniki, ki zaposlujejo zaposlene, se pogosto odločijo za financiranje integracijskega in izobraževalnega izleta. To potovanje je namenjeno usposabljanju in nadaljnjemu izobraževanju zaposlenih, po drugi strani pa je tudi integrativno. Preberite članek in ugotovite, ali je integracijski in izobraževalni izlet mogoče vključiti v stroške podjetja.

Ali je potovanje za vključitev in usposabljanje davčno priznan strošek?

člen 22 odd. 1. Zakona o dohodnini je navedeno, da so stroški podjetja lahko odhodki, ki nastanejo z namenom ustvarjanja dohodka, zagotavljanja ali ohranjanja njegovega vira. Poleg tega ti stroški ne smejo biti vključeni v skupino stroškov iz čl. 23 zakona.

Integracijski in izobraževalni izlet ni bil omenjen v skupini stroškov iz čl. 23. To je strošek, ki ga ima delodajalec za poklicni razvoj in integracijo zaposlenih. Da bi bilo integracijsko in izobraževalno potovanje davčno priznan strošek, mora izpolnjevati določene pogoje. To pomeni da:

 • predmet potovanja naj bo povezan z opravljeno poslovno dejavnostjo,

 • med potovanjem je treba organizirati konference, usposabljanja ali srečanja z izvajalci,

 • izdatki za integracijsko in izobraževalno potovanje morajo nastati iz sredstev podjetja,

 • strošek mora davčni zavezanec ustrezno dokumentirati.

Ugodnosti, povezane z integracijo in izletom za usposabljanje

Prednosti, povezane z integracijo in potovanjem za usposabljanje, vključujejo:

 • krepitev vezi med zaposlenimi,

 • vzpostavljanje pozitivnih odnosov med njimi,

 • izboljšanje delovnega vzdušja,

 • pridobivanje novih izkušenj in znanja, na primer z udeležbo na konferencah ali tečajih usposabljanja, ki potekajo med potovanjem.

Vsi ti dejavniki tudi neposredno ali posredno povečujejo prihodke podjetja v prihodnosti.

Kako pravilno dokumentirati integracijsko in izobraževalno potovanje?

Delodajalec, ki financira integracijsko in izobraževalno potovanje, mora pripraviti ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje namen in naravo stroškov v zvezi z vodenjem podjetja. Ta dokument mora najprej vsebovati:

 • navedba udeležencev potovanja, npr. v obliki seznama udeležbe,

 • seznam in namen izvedenega usposabljanja,

 • gradivo za usposabljanje, npr. elektronske predstavitve med potovanjem,

 • fotografska dokumentacija, izdelana med usposabljanjem ali integracijo zaposlenih,

 • dokumentacijo o stroških, nastalih v zvezi z organizacijo integracijskega in izobraževalnega izleta.

Primer 1.

Podjetje X, ki se ukvarja z zavarovalništvom, je za svoje zaposlene organiziralo integracijski in izobraževalni izlet. Med potovanjem so potekala izobraževanja in konference o pridobivanju novih strank iz finančne industrije in povezovanju med zaposlenimi. Med potovanjem so bile opredeljene tudi nove smeri delovanja v podjetju. Ali lahko delodajalec, ki je organiziral takšno potovanje, stroške, povezane z njim, šteje kot davčno priznane stroške?

Potovanje za vključitev in usposabljanje ni bilo vključeno v skupino izdatkov v čl. 23. Zakona o dohodnini, zato ga lahko podjetnik praviloma prizna kot davčno priznan strošek. Stroški potovanja so tesno povezani z gospodarsko dejavnostjo, izboljševanjem usposobljenosti zaposlenih in krepitvijo vezi med njimi. Pomembno je, da zavezanec tak strošek ustrezno dokumentira. Dokumentacija, ki potrjuje namen in naravo potovanja, vključno z med drugim seznam prisotnosti, seznam in namen usposabljanja, računi ali gradivo za usposabljanje.

Če povzamemo, izdatki, povezani z integracijo in usposabljanjem, niso navedeni v čl. 23. Zakona o dohodnini. Tako ga lahko podjetnik vključi kot davčno priznane stroške. Pogoj je, da je izdatek ustrezno dokumentiran in da je povezan (posredno ali neposredno) z doseganjem dohodka oziroma zagotavljanjem njegovega vira.