Ali veste, kdo je dolžan predložiti SAF-T na zahtevo davčnega urada?

Davek Na Storitve

JPK, torej enotna kontrolna datoteka, je že blizu poljskim davkoplačevalcem. Od januarja 2018 so vsi aktivni zavezanci za DDV dolžni mesečno generirati in pošiljati datoteke JPK_VAT na strežnike Ministrstva za finance. Še en preboj v tem pogledu je uvedba JPK na zahtevo od julija 2018. Te datoteke podpirajo izvajanje inšpekcijskih pregledov in tako zapečatijo poljski davčni sistem. Katere strukture SV naj bi bile predstavljene na zahtevo urada? Kako jih je treba dostaviti? Za koga se SAF na zahtevo nanaša? Kakšne so posledice, če ga ne oddate? Preverimo!

JPK na zahtevo – za katere strukture velja?

Na zahtevo JPK velja za 6 struktur:

 • JPK_FA - velja za račune z DDV

 • JPK_MAG - vključuje dokumente skladišča

 • JPK_PKPIR - odraža vpise v davčno knjigo prihodkov in odhodkov

 • JPK_EWP - velja za vpise v evidenco prihodkov, ki jo vodi pavšalni znesek

 • JPK_WB - vključuje vse vnose v zvezi s prometom na TRR podjetja

 • JPK_KR - odraža vknjižbe v poslovnih knjigah (popolno računovodstvo)

 • JPK_FA_RR - velja za račune za DDV RR, ki jih izda kupec blaga in storitev od kmetov pavšalcev.

Vse trenutne strukture JPK, vključno s tistimi, ki so predstavljene na zahtevo, lahko preverite na: JPK strukture.

Za koga se SAF na zahtevo nanaša?

Splošna obveznost predstavitve podatkov v obliki datotek JPK velja za podjetnike, ki izdajajo računovodske listine in vodijo knjige v elektronski obliki (tudi v Excelu). V primeru obračunavanja, fakturiranja ipd. v tradicionalni obliki, torej samo na papirju, zavezanec ni dolžan pripraviti SAF-T na zahtevo.

Pomembno je, da v primeru davkoplačevalcev, ki vodijo poenostavljeno računovodstvo, je treba spomniti, da so strukture na zahtevo, ki se nanašajo nanje:

 • JPK_FA (pod pogojem izdaje računov za DDV z uporabo elektronskih programov)
 • JPK_PKPIR ali JPK_EWP (odvisno od vodene računovodske evidence)
 • JPK_MAG (predmet elektronskega upravljanja skladišča)
 • JPK_FA_RR (če zavezanec opravlja transakcije s kmeti pavšali).

Poleg te strukture se lahko od podjetnika na zahtevo davčnega urada zahteva predložitev strukture JPK_WB. Pripravo takšne strukture bi morala dati banka, pri kateri ima davčni zavezanec odprt bančni račun.

Kdaj lahko davčni urad zahteva SV?

Davčni urad lahko zahteva eno od zgornjih struktur v primeru:

 • preverjanje dejavnosti

 • davčna revizija

 • carinski in davčni nadzor

 • davčni postopki.

Urad te strukture uporablja tudi za t.i Navzkrižne kontrole jih torej lahko zahteva ne le davkoplačevalec, ampak tudi njegovi izvajalci, če vodijo svoje račune in izdajajo dokumente z računalniškimi programi.

Po prejemu zahteve davčnega urada bo imel zavezanec na voljo najmanj 3 dni časa, da predstavi določeno strukturo SAF-T, točen datum njihove vložitve pa bo naveden v poslanem zahtevku.

JPK na zahtevo - kako pripraviti?

JPK lahko na zahtevo ustvarite v vašem spletnem računovodskem sistemu. To možnost ponuja tudi wfirma.pl, ki omogoča generiranje vseh struktur, povezanih s knjigovodstvom.

Če želite ustvariti JPK na zahtevo v sistemu wfirma.pl, pojdite na zavihek:

 • PRIHODKI »PRODAJA in v zgornjem meniju izberite možnost JPK_FA

 • SKLADIŠČE »DOKUMENTI in v zgornjem meniju izberite možnost PRENOS JPK _MAG

 • ZAPISI »KPIR» KPIR in v zgornjem meniju izberite možnost PRENOSI JPK_PKPIR

 • RECORDS »ZAPISI PRIHODKA in v zgornjem meniju izberite možnost PRENOS JPK_EWP

Vse strukture SAF-T, povezane z dejavnostjo uporabnika, je mogoče generirati in poslati na nivoju zavihka START »DAVKI » ENOTNA KONTROLNA DATOTEKA.

Na zahtevo se lahko JPK predloži davčnemu uradu z uporabo, na primer, CD / DVD-ja, bliskovnega pogona USB, pomnilniške kartice ali drugega nosilca podatkov. Za oddajo strukture SV lahko na zahtevo davčnega urada uporabite tudi posebna sredstva elektronske komunikacije, vendar upoštevajte - SAF na zahtevo ni mogoče posredovati v obliki elektronske pošte.

SAF na zahtevo, kot je navedeno zgoraj, se uporablja za vse vrste pregledov in pregledov. V okviru teh postopkov se prenašajo evidence, knjige ali dokumenti, ki niso predmet popravkov.

Popravek JPK na zahtevo

Popravek je možen le v primeru JPK_DDV (obvezna struktura za aktivne zavezance za DDV), več o tem v članku: Popravek JPK, torej kdaj in kako popraviti Standardno revizijsko datoteko? Zato zavezanec drugih obrazcev SAF-T ne popravlja.

Neoddaja SV na zahtevo - posledice

Neoddaja SV na zahtevo ima lahko številne posledice, tudi finančne. Ena izmed njih je kazen za odredbo, ki se izreče v primeru, da SV ni na voljo na določen datum. Njen znesek je lahko do 2800 PLN.

Kazni se lahko izrečejo tudi računovodskim pisarnam in drugim subjektom, ki so pooblaščeni za vodenje računovodstva, vodenje skladišča in izdajanje listin.

Kar zadeva nadaljnje sankcije, je njihov znesek odvisen od zneska znižanja davka:

 • davčni prekršek - do 10.000 PLN - je globa, od 260 PLN do 52.000 PLN,

 • davčni prekršek - nad 10.000 PLN - je globa, ki lahko znaša od 866,70 PLN do 24.960.960 PLN.

V obeh primerih se globe (tj. v primeru davčnega prekrška ali davčnega prekrška) določijo ob upoštevanju premoženjskega, družinskega položaja in premoženjske sposobnosti zavezanca. Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!