Ali so stroški zasebnega telefona vključeni v KPiR?

Spletna Stran

Podoba poslovneža s službenim telefonom in prenosnikom v službenem avtomobilu je pogosto vizija zgolj iz tujih filmov – v praksi si podjetniki ne morejo vedno privoščiti strogo korporativne opreme za svoje podjetje. Zato se v okviru dejavnosti, ki se izvajajo, med drugim pogosto uporabljajo zasebni telefoni - mobilni in stacionarni. Postavlja pa se vprašanje, kako poravnati stroške zasebnega telefona, ki se uporablja v podjetju. Preverimo.

Domači in poslovni stacionarni telefon

Pri vodenju podjetja na domu ima podjetnik pravico, da del obratovalnih stroškov prostorov vključi v stroške poslovanja. Najpogosteje se v ta namen uporablja razmerje med pisarniškimi in zasebnimi prostori ali pa se v praksi vgradijo posebni števci.

Za obračunavanje stroškov telefonskih klicev med stroške podjetja pa bo treba pridobiti obračun. Na podlagi takega dokumenta ima zavezanec možnost, da pokaže, kateri razgovori so bili opravljeni za namene vodenega podjetja - torej za ustvarjanje dohodka - in kateri od njih so bili zasebni, zato ne bodo postali strošek podjetja.

Ko gre za naročnino na stacionarni telefon, ki se uporablja v zasebne in poslovne namene, se njen strošek ne more šteti za davčno priznan strošek. Po mnenju davčnih organov tak strošek nastane tudi iz osebnih razlogov in bi zavezanec verjetno plačal pristojbine, tudi če njegove dejavnosti ne bi potekale v prostorih. Nemogoče pa je ugotoviti, kateri del stroškov naročnine se nanaša na poslovne klice in kaj - na zasebne klice.

Zato se v razmerah, ko podjetnik v svojem stanovanju posluje in bi si želel stroške za stacionarni telefon šteti v celoti, splača postaviti drugo linijo, namenjeno samo za poslovne namene.

Zasebni mobilni telefon, ki se uporablja v poslu

Stroški zasebnega mobilnega telefona so lahko dveh vrst - to so bodisi stroški za naročnino in klice bodisi za predplačniške kartice.

Če ima podjetnik zasebni naročniški telefon in z njega opravlja tudi poslovne klice, je situacija podobna kot pri stacionarnem telefonu. Stroški naročnine bodo vedno v celoti bremenili lastnika kot fizične osebe in se ne morejo šteti za strošek podjetja. Vendar pa bo možnost vključevanja stroškov klicev odvisna od zaračunavanja.

Težava pa se pojavi v primeru telefonov, ki so napolnjeni s predplačniškimi karticami. Pri uporabi tega obrazca podjetnik ne more pridobiti obračuna klicev, zato je težko dokazati, kateri del klicev je bil opravljen poslovno in kateri del zasebno. Če torej zavezanec želi v svojem podjetju uporabljati telefon za predplačniške polnilne kartice, se splača investirati v ločeno kartico podjetja in telefonsko številko.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Zasebni telefonski stroški zaposlenih

V okviru poslovnih nalog lahko zasebni telefon uporablja tudi zaposleni v podjetju, ne le njegov lastnik. V takem primeru lahko podjetnik vrne zneske, porabljene za klice v podjetje.

Ne pozabite, da bo ta vrsta donosa zaposlenemu prinesla dohodek. Vendar pa v skladu s čl. 21 sek. 13. točka ZDDV so denarni ustrezniki za orodje, material ali opremo, ki jo zaposleni uporabljajo pri opravljanju dela, ki so njihova lastnina, oproščeni plačila dohodnine.

Stroški zasebnega telefona v KPiR

Če je račun za telefonsko naročnino izdan podjetniku kot zasebni osebi, je treba izračunani znesek izdatka, ki predstavlja davčno priznani strošek (na podlagi računa), vključiti v sistem wfirma.pl prek zavihka: STROŠKI »RAČUNOVODSTVO » DODAJ »NOTRANJI DOKAZI in izberite možnost Računovodski učinek POSLOVNI STROŠKI.

Tako knjiženi izdatki bodo vključeni v stolpec 13 KPiR - Drugi odhodki.