Ali je blagajna v zavarovalniških in finančnih storitvah obvezna

Spletna Stran

Obveznost evidentiranja prodaje preko blagajne velja za številne poslovne subjekte. Kljub temu vsi podjetniki tega niso dolžni. Določbe razlikujejo med objektivnimi in subjektivnimi izjemami. V spodnjem članku analiziramo, ali je blagajna v zavarovalniških in finančnih storitvah obvezna ali je izjema. Vabimo vas k branju.

Obveznost uporabe blagajne – za koga velja in za koga ne?

Kot lahko preberemo v 111. členu Zakona o DDV, morajo zavezanci, ki prodajajo fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmetom pavšalcem voditi evidenco prodaje prek blagajne. Poleg tega naj transakcijo dokumentirajo tudi z izdajo fiskalnega potrdila, ki ga obvezno izročijo stranki.

Pomembno je, da zakonodajalec razlikuje veliko izjem od tega načela. Pri ustanovitvi podjetja, v katerem bo potekala prodaja, je vredno predhodno preveriti njihov seznam. Na voljo je v prilogi Uredbe ministra za finance z dne 28. decembra 2018 o oprostitvah obveznosti vodenja evidenc z uporabo blagajn. Te izjeme veljajo do 31. decembra 2021.

Poleg tega obstaja tudi subjektivna izjema, ki zajema tiste podjetnike, ki šele začenjajo s poslovanjem, medtem ko njihov promet za fizične osebe in kmete s pavšalnim zneskom ni presegel 20.000 PLN, pa tudi podjetnike, ki poslujejo v daljšem obdobju - vendar z pridržek, da v preteklem davčnem letu njihov promet ni presegel navedenega zneska.

Kaj so zavarovalne in finančne storitve?

Podjetja in ustanove, ki opravljajo finančne in zavarovalniške storitve, imajo običajno široko ponudbo. Med drugim vključujejo oboje, subjekti, ki dajejo posojila in kredite, pa tudi investicijsko bančništvo, zdravstveno, življenjsko in nezgodno zavarovanje, menjalnica, pa tudi zavarovalni posredniki, finančni svetovalci in posredniki. Dejavnosti, ki so razvrščene kot finančne in zavarovalniške storitve, so podrobno opredeljene s poljsko klasifikacijo blaga in storitev.

Potrebujete blagajno v zavarovalniških in finančnih storitvah?

Finančne in zavarovalniške storitve so navedene v prilogi omenjene uredbe ministra za finance. Njihov simbol je PKWiU 64-66. To pomeni, da lahko subjekti, ki jih izvajajo, izkoristijo omenjeno izvzetje iz blagajne zaradi vrste opravljanja dejavnosti. Da pa se prepričate, ali naša dejavnost spada v to pravilo, morate natančno preveriti, kaj je vključeno v obseg PKWiU 64-66.

Kljub temu pa zavezanci, ki opravljajo finančne in zavarovalne storitve drugim podjetjem, ne smejo pozabiti, da so sami odgovorni za izdajo računov.

Tako blagajna v zavarovalniških in finančnih storitvah v primeru predmetne oprostitve ni obvezna.Poleg tega v tem članku obravnavajo tudi subjekte, ki prodajajo fizičnim osebam, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti, in kmetom pavšaliste, katerih storitve sodijo v področje uporabe PKWiU 64-66 (tj. so oproščeni obveznosti registracije v blagajni). in zato za izdajo potrdil) lahko dokumentirajo tudi transakcije z računi.