Bolezen podjetnika po porodniški - ali je upravičen do nadomestila iz ZUS?

Service.

Podjetnik, ki izpolnjuje določene pogoje, ima pravico do koriščenja ugodnosti, ki jih financira ZUS, v času na primer bolezni ali materinstva. Po drugi strani pa imajo v mnogih primerih samostojni podjetniki dvome glede ravnanja z ugodnostmi. Podrobnejša pravila glede pravice do nadomestil iz ZUS so opisana v Zakonu o denarnih prejemkih iz socialnega zavarovanja za primer bolezni in materinstva. Ali podjetnikova bolezen po porodniškem dopustu omogoča prejemanje dodatka za naslednjo nezmožnost za delo za takšno osebo? Razlagamo v članku!

ZUS prispevki podjetnikov in pravica do ugodnosti

Vsaka oseba, ki vodi svojo dejavnost, je zavarovana z ZUS. Glede na to, v kateri fazi se izvaja in ali izpolnjuje ustrezne pogoje, ima pravico - ali ne - do olajšav za prispevke, ki jih ponuja Zavod za socialno zavarovanje. Podjetniki so praviloma dolžni plačati prispevke:

 • socialna varnost:
  • upokojitev;
  • invalidnost;
  • bolezen (prostovoljno);
  • naključno;
 • zdravstveno zavarovanje;
 • Sklad dela.

Vendar pa podjetniki, ki uporabljajo ugodnosti, omenjene prispevke plačujejo v različnih zneskih – ali pa jih sploh ne. Do ugodnosti ZUS za obdobja nezmožnosti opravljanja dejavnosti so upravičeni le podjetniki, ki plačujejo prispevke za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Olajšanje za začetek

Začetna olajšava je podjetnikova pravica do plačevanja samo premij zdravstvenega zavarovanja za prvih 6 mesecev poslovanja. Tak podjetnik ne plačuje prispevkov za socialno varnost, vključno s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, kar pomeni, da v času davčne olajšave ni upravičen do ugodnosti iz ZUS.

Preferencialni ZUS

V obdobju 2-letne davčne olajšave za nova podjetja podjetniki plačujejo prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje, vendar po znižani stopnji. V tem primeru podjetnik ne plačuje prispevkov na Sklad dela.

V zvezi z navedenim, če se podjetnik prijavi na ZUS za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, je lahko v času preferencialnih prispevkov upravičen do ugodnosti ZUS za čas nezmožnosti za delo.

Prispevki iz prihodkov

Prispevek na dohodek (»mali ZUS«) je relativno nova olajšava, ki podjetnikom zagotavlja možnost plačila prispevkov ZUS v višini, ki je odvisna od višine dohodka, ki so ga pridobili v preteklem koledarskem letu. V tem primeru podjetniki plačujejo tako prispevke za socialno kot zdravstveno zavarovanje, vendar to po znižani osnovi. Sklad dela se izplačuje, ko so prispevki določeni od zneskov, ki v enem mesecu znašajo najmanj minimalno plačo.

Podjetnik, ki mu je dodeljena olajšava za prispevek do dohodka, ima pravico zaprositi za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki sčasoma ima za posledico pravico do ugodnosti ZUS za čas nezmožnosti opravljanja dejavnosti.

Velik zavod za socialno zavarovanje

Podjetnik, ki ni upravičen do nobenega od navedenih popustov, naj plača »velike ZUS«. To so standardne premije - tako za socialna in zdravstvena zavarovanja ter FP. V tem primeru ima podjetnik pravico zaprositi za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje in čakalna doba

Do ugodnosti pri ZUS bo v primeru nezmožnosti opravljanja dejavnosti upravičen le podjetnik, ki se prijavi v prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Podjetnik je do te pravice praviloma upravičen po 90 dneh od obvestila, ob predpostavki, da pravočasno plača obveznosti do ZUS. To obdobje se imenuje "čakalna doba". Čakalna doba za pravico do ugodnosti iz ZUS za podjetnike ne velja v primeru:

 • porodniški dodatek;
 • dodatek za nego;
 • nadomestilo za bolezen v primeru nezmožnosti zaradi nezgode pri delu ali na poti na/z dela.

Več o čakalni dobi v okviru prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja si lahko preberete v članku: Čakalna doba za pravico do bolniškega nadomestila

Dajatve za podjetnike vedno izplačuje Zavod za socialno zavarovanje.

Porodniška podjetnica

Formalno zakon podjetnikom ne zagotavlja porodniškega dopusta, če pa plačujejo zdravstveno zavarovanje, so upravičeni do porodniškega dodatka za čas nezmožnosti za delo zaradi rojstva otroka. Obdobje, za katero se ta ugodnost prizna, je enako kot za osebe, zaposlene po pogodbi o zaposlitvi.

V času prejemanja materinskega dodatka podjetnik ne plačuje prispevkov za socialno varnost, vključno z zdravstvenim zavarovanjem. Zanj pa ostaja obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato bi se moral podjetnik, ki je zavarovan v zdravstvenem zavarovanju, na ZUS ponovno prijaviti šele po rojstvu otroka.

Po prenehanju pravice do materinskega nadomestila, če namerava nadaljevati poslovanje - podjetnik naj se odjavi iz zdravstvenega zavarovanja in se ponovno prijavi v obvezno socialno in zdravstveno zavarovanje (v tej fazi se lahko ponovno prijavi tudi v prostovoljno zavarovanje). zdravstveno zavarovanje).

Bolezen podjetnika po porodništvu

Ali je podjetnikova bolezen po porodniškem dopustu osnova za izplačilo bolniške? Odgovor ni jasen.

Podjetnica, ki je bila upravičena do porodniškega dodatka, je bila na ta dan na ta dan zavarovana v zdravstvenem zavarovanju. Kljub oprostitvi obveznosti plačila prispevkov za socialno varnost v času prejemanja nadomestil v zvezi s starševstvom bo samozaposlena oseba pridobila pravico do nadomestila za bolniško takoj po materinskem dodatku. Ta pravica se bo ohranila, če se podjetnik po porodniškem dopustu vrne v prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Bolezen podjetnice po porodniški bo podlaga za izplačilo dodatka pri Zavodu za socialno zavarovanje, ko se oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, po preteku obdobja prejemanja materinskega dodatka prijavi v prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Potem bo ZUS priznal obdobje prejemanja navedenega nadomestila kot obdobje zdravstvenega zavarovanja - tako se bo izognila obveznost prehoda 90-dnevne čakalne dobe.

Bolezen podjetnika po porodništvu – povzetek

Podjetnik, prijavljen v prostovoljno zdravstveno zavarovanje, je po preteku 90-dnevne čakalne dobe upravičen do ugodnosti ZUS. Izjema od tega pravila je med drugim primer, ko podjetnica rodi otroka – takrat ni čakalne dobe. Po preteku obdobja, ko podjetnik prejema materinsko nadomestilo, se mora ponovno prijaviti na Zavod za socialno zavarovanje. Če podjetnica zboli po porodniški, bo samozaposlena oseba takoj prejela pravico do nadomestila ZUS, ob predpostavki, da se bo prijavila zaradi bolezni po izteku obdobja prejemanja porodniškega nadomestila.