Amortizacija novih osnovnih sredstev v praksi

Spletna Stran

Od julija 2017 naprej. Zakonodajalec je uvedel možnost uporabe enkratnega odpisa amortizacije za povsem nova osnovna sredstva ločeno, ne glede na obstoječe metode amortizacije. Zato je vredno podrobneje pogledati na novo uvedeno metodo in preveriti, kako je v praksi videti amortizacija novih osnovnih sredstev.

Predmet amortizacije novih osnovnih sredstev

Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, lahko od začetne vrednosti popolnoma novih osnovnih sredstev, ki so vključeni v skupine 3-6 in 8 klasifikacije osnovnih sredstev, v nadaljnjem besedilu KŚT, opravijo enkratne odpise amortizacije, in sicer:

 1. skupina 3 - kotli in električni stroji;

 2. skupina 4 - stroji, naprave in aparati za splošno uporabo;

 3. skupina 5 - specializirani stroji, naprave in aparati;

 4. skupina 6 - tehnične naprave;

 5. skupina 8 - orodje, instrumenti, premičnine in oprema.

Izjeme iz amortizacije novih osnovnih sredstev

Iz navedenega je razvidno, da je bilo iz možnosti enkratne amortizacije izključeno:

 1. skupina 0 - zemljišče (ki se sploh ne amortizira)

 2. skupina 1 - stavbe, prostori, zadružna pravica do prostora,

 3. skupina 2 - gradbeni objekti,

 4. skupina 7 - prevozna sredstva,

 5. skupina 9 - živina.

Druga vrsta izključitev so:

 1. začetna vrednost enega povsem novega osnovnega sredstva, kupljenega v davčnem letu, mora biti najmanj 10.000 PLN oz.

 2. skupna začetna vrednost najmanj dveh popolnoma novih osnovnih sredstev, kupljenih v davčnem letu, je najmanj 10.000 PLN, začetna vrednost vsakega od njih pa presega 3.500 PLN.

Meja amortizacije za nova osnovna sredstva

Najvišji skupni znesek v davčnem letu za amortizacijo novih osnovnih sredstev, vključenih v zgoraj navedene skupine KŚT, je 100.000 PLN.

Enkratna amortizacija novih osnovnih sredstev v primerjavi s sedanjo enkratno amortizacijo

Zakonodajalec je davčne zavezance seznanil s stanjem, v katerem ima zavezanec pravico uporabiti tako enkratno amortizacijo do 50.000 EUR v davčnem letu kot amortizacijo za povsem nova osnovna sredstva v višini do 100.000 PLN za določeno osnovno sredstvo. V tem primeru se mora zavezanec odločiti, ali bo za dano osnovno sredstvo izbral prvo ali drugo metodo. Uporaba ene metode v davčnem letu ne vpliva na drugo, ker gre za dve neodvisni metodi enkratne amortizacije.

Upoštevajte časovno obdobje

Zakonodajalec jasno določa, da je treba amortizacijo novih osnovnih sredstev opraviti v davčnem letu, v katerem so bila ta sredstva vpisana v register osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, seveda do zneska, ki ne presega 100.000 PLN v davčnem letu.

Poleg tega lahko zavezanec opravi odpis amortizacije ne prej kot v mesecu, v katerem so bila osnovna sredstva vpisana v register osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

Kaj je vključeno v mejni znesek 100.000 PLN

V umetnosti. 22 sek. 1.s Zakona o dohodnini je bilo navedeno, da meja 100.000 PLN poleg vsote odpisov amortizacije vključuje tudi plačila za nakup povsem novega osnovnega sredstva.

Če se izvede plačilo za nakup povsem novega osnovnega sredstva, ob upoštevanju zgornjih izločitvenih pogojev, katerih dobava bo opravljena v naslednjih poročevalskih obdobjih, lahko zavezanci plačilo vključijo kot davčno priznane stroške, seveda navzgor. do meje 100.000 PLN.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Primer 1.

G. Zbigniew je naročil novembra 2017. nov pakirni stroj v vrednosti 350.000 PLN neto. Decembra 2017. plačal predplačilo za nakup v višini 100.000 PLN neto. Dobava in servis stroja v podjetju gospoda Zbigniewa bo v januarju 2018, tudi ta mesec bo vpisan v register osnovnih sredstev. G. Zbigniew se sprašuje, kako poravnati opravljeno plačilo v decembru 2017 v smislu enkratne amortizacije čisto novih osnovnih sredstev.

V tej situaciji g. Zbigniew:

 1. decembra 2017 bo lahko vključil akontacijo 100.000 PLN kot davčno priznane stroške.
  v okviru limita 100.000 PLN za nakup tovarniško novih osnovnih sredstev za leto 2017,

 2. v letu 2018 bo lahko kot davčno priznane stroške štel znesek omejitve za letošnje leto v višini 100.000 PLN,

 3. od 01.01.2019 dalje G. Zbigniew bo še naprej amortiziral preostalo, še neamortizirano vrednost stroja po enakomerni ali degresivni metodi.

Primer 2.

G. Jerzy je pridobil oktobra 2017. nova, profesionalna kamera v vrednosti 7.000 PLN. Decembra 2017. kupil je nov oddajnik za prenos v vrednosti 8000 PLN.

Gospod Jerzy v tej situaciji šele decembra 2017. bo lahko izkoristil enkratno amortizacijo popolnoma novih osnovnih sredstev, saj je ta mesec dosegel vsaj 10.000 PLN obeh osnovnih sredstev, pridobljenih v letu 2017.

G. Jerzy pa se mora spomniti, da odpisi amortizacije (11/2017) od vrednosti naprave ostanejo v stroških in v okviru porabe omejitve 100.000 PLN za enkratno amortizacijo popolnoma novih osnovnih sredstev, bo vključil neamortizirano vrednost naprave ob nakupu novega (drugega osnovnega sredstva) oddajnika, torej kupil pravice za obe napravi za uporabo enkratne amortizacije za nova osnovna sredstva na stroške zaradi doseganja 10.000 PLN za oba osnovna sredstva.